Atria Sika kehityshankkeet

Atria alkutuotannon hanketoiminnan lähtökohtana on suomalaisen alkutuotannon kilpailukyvyn kehittäminen ja jatkuvuuden turvaaminen. Sianlihantuotanto kansainvälisen kilpailukyvyn paineessa ja hanketoiminnalla voidaan panostaa esimerkiksi toimenpiteisiin, joilla vaikutetaan tilojen kilpailukykyyn, kannattavuuteen tai esimerkiksi johtamistaitoihin. Atria alkutuotanto on suunnitellut ja toteuttaa yhdessä tuottajien sekä yhteistyökumppaneiden kanssa useita kehittämishankkeita esim. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksen avulla.