Tervetuloa mukaan Ruokinta-akatemiaan

Ruokinta-akatemia on käytännönläheinen seminaarisarja, jossa keskustellaan sikojen ruokinnan ja rehustuksen ajankohtaisista asioista ja ruokinnan mahdollisuuksista vastata tulevaisuuden  haasteisiin. 

Tavoitteena vahva tuotannollinen onnistuminen

Ruokinta-akatemian tavoitteena on yhdessä A-Rehun asiantuntijoiden, käytännönläheisten esimerkkien sekä tuottajapuheenvuorojen kanssa varmistaa vahvaa tuotannollista onnistumista, missä toimivat ja tutkitut rehut ja ruokintakonseptit tukevat hyvää tuotantoa. 

Seminaarikerrat keskittyvät vuorollaan omiin aiheisiinsa, joita ovat ensikoiden kasvatus ja ruokinta sekä tiineytys- ja joutilas-ajan ruokinta. Lisäksi seminaareissa perehdytään myös onnistuneeseen emakon ruokintaan, porsaiden sekä välikasvatusporsaiden kasvun kulmakiviin. Myöhemmin seminaarisarjassa puretaan gradutuloksia vapaaporsituksen emakoiden syöntikäyttäytymisestä  sekä käydään läpi askelmerkkejä onnistuneeseen lihasian ruokintaan.

Puhujaesittelyt

Lasse Åberg: "Työvuosina olen ollut monessa eri toimessa, mutta noin puolet niistä olen työskennellyt rehujen kanssa, n. 20 vuotta. Mutta myös eläinvälitys, genetiikka ja kehityspuoli on tullut tutuksi. "

Kimmo Kytölä: "Viimeiset 15 vuotta tekemiseni keskiössä on ollut sikarehujen tuotekehitys ja ruokinnansuunnittelu."

Marko Övermark: "Olen toiminut erityisesti emakkotilojen kehittäjänä atrialaisessa ketjussa jo vuodesta -99 alkaen. Tiloilla pyrin antamaan apua ainakin työskentelytavoissa ja niiden suunnittelussa, sikalan toimivuudessa sekä kapasiteetin optimaalisessa hallinnassa. Oleellisena osana on myös tilan tuottavuuden analysointi, jotta löytäisimme kehityskohteet."

Soile Kyntäjä: "Pian neljännesvuosisata takana monipuolisissa sika-alan töissä. Pääpainopisteenä viimeiset kymmenen vuotta ollut sikojen rehut ja ruokinta erityisesti emakoiden ja porsaiden osalta."

Christer Rönnqvist: "Yli 30 vuotta olen ollut mukana Atrian sikatuotantoketjun eri kehitystehtävissä. Ruokinta ja rehustus on ollut alusta lähtien mukana. Olen tehnyt siitoseläinvälitystä ja teen edelleen porsas- ja lihasikatuotannon neuvontatyötä. Olen kauan ollut mukana sikaloiden toiminnallisessa suunnitteluissa, investoinnissa ja teknisien ratkaisuiden kehityksessä. Pääpainopiste on nykyisin sikaloiden ruokintateknologiassa, olosuhteiden ja ilmanvaihdon kehityksessä ja säädöissä, sikaloiden peruskorjaussuunnittelussa ja -kustannuslaskennassa."

Ilmoittaudu mukaan täällä

Ohjelma: 

3/8 To 11.3. klo 14:00 Tiineytys ja tiineys-ajan ruokinta valmistaa emakon hyvään imetykseen
Puhujina Marko Övermark ja Soile Kyntäjä
Tuottajapuheenvuorossa Piia Näsi-Vimpari
Tiineytys ja tiineys-ajan ruokinnalla on iso vaikutus pahnuekokoon ja syntymäpainoon, mitkä ovat rehustuksen haasteen paikat?

4/8 To 18.3. klo 14:00 Emakon ruokinnan onnistuminen porsitusosastolla
Puhujina Marko Övermark ja Soile Kyntäjä
Tuottajapuheenvuorossa Paula Muukkonen
Korkeatuottoisen emakon ruokinnassa imetysaikana on monta vaaranpaikkaa. Hyvin syövä emakko myös tuottaa hyvin maitoa.

5/8 To 25.3. klo 14:00 Pienet porsaat - hyvä startti kasvulle 
Puhujina Kimmo Kytölä  ja Christer Rönnqvist
Tuottajapuheenvuoro ilmoitetaan myöhemmin
Pienen porsaan ruokinta porsistusosastolla antaa sille hyvän lähtökohdan. Mitä vaihtoehtoja porsaan ruokkimiselle on?

6/8 To 15.4. klo 14:00 Tavoitteena hyvälaatuinen välikasvatusporsas
Puhujina Soile Kyntäjä ja Christer Rönnqvist
Tuottajapuheenvuoro ilmoitetaan myöhemmin
Porsaiden onnistuneeseen kasvuun välikasvatuksessa vaikuttaa moni asia. Onnisteen kasvun kulmakivet.

Tulossa myöhemmin: 

7/8 Emakoiden syöntikäyttäytyminen rehun syönti vapaaporsituksessa

8/8 Askelmerkit onnistuneeseen lihasikojen ruokintaan

 

Menneet seminaarit:

1/8 To 11.2. klo 14:00 Ruokinta tulevaisuudessa -mihin suuntaan ollaan menossa?
Puhujina Lasse Åberg ja Kimmo Kytölä
Kuinka ruokinnan avulla voidaan vasta tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin?

2/8 To 18.2. klo 14:00 Ensikoiden kasvatus ja ruokinta (TN70)
Puhujina Marko Övermark ja Soile Kyntäjä
Tuottajapuheenvuorossa Mikko Mäki-Latvala
Miksi ensikoiden ruokintaan ja kasvatukseen täytyy panostaa? Ensikoiden ruokinta käytännössä

Ruokinta-akatemian tallenteet