Bioturva sikatiloilla

Bioturvakuvio-sika-verkkosivut-L1000px.jpg

Bioturva on asennekysymys

Suomalaisten kotieläinten terveys ja elintarviketurvallisuus ovat maailmanlaajuisesti erittäin hyvällä tasolla. Hyvän tason olemme saavuttaneet tuottajien, teollisuuden ja viranomaisten hyvällä yhteistyöllä. Meillä on muita EU-maita tiukempi eläintautilainsäädäntö. 

Tilakokojen kasvaessa myös tilan tautisuojauksesta eli bioturvasta huolehtiminen korostuu. Tärkeintä on keskittyä yhteen tuotantomuotoon, koska vilkas eläinliikenne, eri-ikäiset eläimet ja eri eläinlajit lisäävät tautiriskejä. Tuotantoyksikön jakaminen osastoihin ja osastojen kertatäyttöisyys pienentävät tautiriskiä. Osastojen kertatäyttöisyys helpottaa osaston tyhjennyksen jälkeistä pesua ja desinfiointia.  

Eläinten lastaus tulee järjestää siten, ettei mahdolliset taudit pääse leviämään kuljetusautosta sikalaan. Tästä syystä siat tulee aina lastata ja vastaanottaa erillisen lastaustilan kautta. Lastaustila tulee pestä ja desinfioida huolellisesti lastauksen jälkeen. Tautiriskin vuoksi eläinauton kuljettajaa ei missään nimessä saa päästää sikalaan! 

Varaa tilan työntekijöille ja vierailijoille kunnolliset käsien pesumahdollisuudet sekä tilan omat vaatteet ja saappaat. Kotieläintiloihin kuljetaan vain tautisulun kautta. Vaatteiden vaihdon on tapahduttava siten, että arkikenkien ja tuotantotiloissa käytettävien kenkien kulkureitit eivät risteä.  

Hyvinvoiva eläin, jolla on mahdollisuus lajinmukaiseen käyttäytymiseen, on myös terveempi. Huolehdi siis, että eläimillä on riittävästi tilaa, virikkeitä, ruokaa ja vettä. Huolehdi myös hyvästä rehuhygieniasta! Pidä rehustamo siistinä ja huolehdi haittaeläin torjunnasta. Reagoi välittömästi eläinten poikkeavaan käytökseen. 

ETT:n sivuilta löydät monipuoliset ohjeet tartuntataudeilta suojautumiseen. Tee yhteistyötä naapuritilojen ja tuotantoketjun kassa ja arvioi tilasi kriittiset pisteet, näin saavutetaan yhtenäinen tautisuojaus. Kysy tarvittaessa neuvoa eläinlääkäriltäsi.