Ruista ruuheen

Honkalan koesikalassa testattiin rukiin soveltuvuutta lihasikojen ruokintaan. Ruis maittoi sioille hyvin ja se näkyi myös tuotanto- ja teurastuloksissa. Jos rukiin ruokinnallinen laatu on hyvä, sen voi huoletta ottaa yhdeksi komponentiksi lihasikojen ruokintaan.

Koe tehtiin Honkalassa loppuvuodesta 2021. Sikojen rotuna oli TopigsNorsvin TN70*, Tanskan duroc -yhdistelmä. Koeasetelma ruokinnassa oli, että puolet sioista (kontrolliryhmä) oli normaalilla lihasikojen komponenttiruokinnalla (ohra, A-Rehu OVR ja A-Mix Eri). Koeryhmän ruokinnassa 30 prosenttia ohrasta oli korvattu rukiilla. Tällöin rukiin osuus oli noin 20 prosenttia kokonaisenergiasta. Koe sujui normaalien koerutiinien mukaisesti. Porsaat lajiteltiin sukupuolen mukaan ja punnittiin tulopäivänä. Siat punnittiin myös ennen teuraaksi lähtöä. Tuotantotulokset on laskettu todellisen elopainon mukaan.

ERINOMAISET TULOKSET

Tuotantotulokset olivat erinomaiset niin koe- kuin kontrolliryhmässäkin. Siat kasvoivat erinomaisesti ja rehuhyötysuhde oli hyvä. Koeryhmän tulokset olivat kauttaaltaan hieman paremmat kuin kontrolliryhmän, mutta ero saattaa selittyä osittain kontrolliryhmän porsaiden matalammalla alkupainolla. Tehdyn ruiskokeen tuloksilla saatiin kuitenkin vahvistusta sille, että hyvälaatuinen ruis soveltuu hyvin lihasikojen rehuksi. Tässä kokeessa ruista käytettiin alusta loppuun 30 prosenttia viljan määrästä. Tanskalaisten suositusten mukaan loppuvaiheessa ruista voidaan käyttää jopa 40 prosenttia.

Yleensä ruis on energia-arvoltaan ja valkuaispitoisuudeltaan lähellä ohraa, mutta valkuaisen sulavuus on hieman heikompi. Tässä kokeessa käytetty ruis oli valkuaispitoisuudeltaan matala. Rukiin matalampaa valkuaispitoisuutta korjattiin lisäämällä seoksessa ohravalkuaisrehun (OVR) osuutta. Kokeen tulosten perusteella OVR:n valkuainen korvaa hyvin rukiista puuttuvan valkuaisen.

Kokeessa mitattujen kasvutulosten perusteella ruis on järkevää ottaa yhdeksi viljakomponentiksi sikojen ruokintaan. Ruista kannattaa ottaa käyttöön jopa lähes ohran hintatasolla. Kuitenkin viljojen pitoisuudet, eritoten valkuaispitoisuus, vaikuttavat hintasuhteisiin. Parhaan arvion rukiin käytön kannattavuudesta saa, kun antaa A-Rehun asiantuntijan arvioida sen ruokintasuunnitelman avulla.

Rukiin käytössä laadun suhteen kannattaa olla tarkkana. Torajyvä on erittäin myrkyllinen ja sitä sisältävää viljaa ei sialle saa syöttää. Jos ruis on hylätty elintarvikkeeksi kelpaamattomana torajyvien takia, ei se kelpaa siankaan ruuaksi. Torajyvät erottaa jo silmällä. Usein juuri näitä eriä tarjotaan kotieläintiloille, mistä syystä ruista on pitkään pidetty huonona sian rehun raaka-aineena.

"OVR:n valkuainen korvaa hyvin rukiista puuttuvan valkuaisen."

Ruista_ruuheen_s37_taulukot.jpg

Kirjoittajat

Immonen Niina

Tuotannon kehitys

Immonen Niina

040 482 5895

Kehityspäällikkö

Kytölä Kimmo

Rehujen tuotekehitys

Kytölä Kimmo

040 583 0546

Kehityspäällikkö, sikarehut

Lue lisää Honkan tilan kokeista