Jo viisi vuotta luotettavia tuloksia rehustuksesta

22.06.2022 09:43

atriatuottajat_honkaranta.jpg

Honkarannan tila mahdollistaa ruokintatestit imettävillä emakoilla ja porsailla. Koetoiminnan pyrkimyksenä on saada luotettavia tuloksia mahdollisimman järkevällä ylimääräisellä työnkäytöllä ja normaalin sikalatoiminnan siitä häiriintymättä.

Honkarannan porsastuotantotilalla Kauhajoella on toteutettu sekä A-Rehun omia että muiden tahojen kanssa yhteistyössä tehtyjä ruokintatestejä syksystä 2017 alkaen. Vajaan viiden vuoden aikana on opittu paljon ja viety oppeja laajempaan tuotantoon ja käyttöön. Emakoiden ja porsaiden rehustuksessa on kuitenkin yhä lisää tutkittavaa ja opittavaa.

EDISTYSTÄ VÄLIKASVATUSPORSAIDEN RUOKINTAKOKEISIIN

Suurin painopiste A-Rehun rehukehityksessä on ollut tähän mennessä välikasvatusporsaiden rehustus tilalla. Testiaiheet ovat pääsääntöisesti liittyneet uusiin rehukomponentteihin, tiettyjen ravintoaineiden korotuksiin/vähennyksiin, eri ruokintamuotojen vertailuun ja/tai niiden taloudellisuuteen. Olemme pyrkineet kehittämään tasapuolisesti täysrehujamme, porsaiden komponenttiruokintaa ja vaihtoehtoisia ruokintamuotoja. Tutkimustoiminnan aloitimme yhdessä LUKEn kanssa soijaa korvaavien valkuaisaineiden tutkimuksella. Tilalla tapahtuneiden investointien jälkeen (vapaaporsitusosastojen rakentaminen ja vanhojen porsitusosastojen remontoiminen vieroitetuille porsaille), eli vuodesta 2021 lähtien välikasvatusporsaat ovat olleet ensimmäisen vieroituksen jälkeisen viikon ns. esivieroitusosastolla, jonka jälkeen ne siirretään varsinaiselle kasvatusosastolle. Porsaiden ruokinnan hoitaa heti vieroituksesta lähtien jäännösvapaa liemiruokkija, joka mahdollistaa joka venttiilille eri rehuseoksen teon ja automaattisen ruokintatiedon siirron ruokintakoneelta Atria Tuottajille. Tällä hetkellä meneillään on testi, jonka tarkoitus on tutkia käytännössä normejamme korkeampia aminohappotasoja sekä European Protein -tuotteita välikasvatusporsailla. Alustavia tuloksia julkaisemme viimeistään syksyllä eri tiedotuskanavissa.

IMETTÄVÄT EMAKOT JA IMEVÄT PORSAAT

Imettävien emakoiden ruokintatestit vaativat eniten tarkkuutta vaativaa lisätyötä (emakkojen ja porsaiden punnitukset), vaikka rehutietojen saanti onkin automaattista. Tietoa olemme saaneet tähän mennessä emakoiden kuituruokinnasta ja täysrehu-/komponenttiruokinnan vertailusta. Tuotannon siirtyessä perinteisistä porsitushäkeistä yhä enemmän vapaaporsitukseen, on erinomaista, että voimme nyt tutkia emakoiden syöntiä ja porsaiden kasvua vapaaporsituksessa Honkarannassa.

Imevien porsaiden osalta testitoimintamme on jäänyt toistaiseksi vähemmälle. Porsaiden hemoglobiinitasoja olemme seuranneet muutamissa ryhmissä. Viimeisin testi syksyllä koski kahdessa vieroitusryhmässä prestarterin vaihtoa aikaisemmassa vaiheessa starter-rehuun. Monella tilalla sekä vieroitusikä että -paino ovat nousseet, joten on luontevaa ottaa starter-rehu käyttöön jo ennen vieroitusta. Testissämme viimeisen imetysviikon kasvut koeryhmissä olivat 292 g/pv (kontrolli 269 g/pv), kun koeryhmässä käytettiin viimeinen viikko A-Starttia. Päiväkasvut olivat vieroituksen jälkeenkin koeryhmässä kontrolliryhmää parempia.

OMA KOETOIMINTA PITÄÄ KIINNI KEHITYKSESSÄ

Honkarannan tilan isännän Henri Honkarannan mukaan tilakoetoiminnasta on vaikea keksiä huonoja puolia.

– Mikäli tilalla on testi meneillään, on muiden töiden ja etenkin äkillisten hommien ohessa aina muistettava punnitukset. Vaikka itse muistaisikin, on tilan muita työntekijöitä muistuteltava aina lähtöpainojen punnituksista. Uuden reseptin tullessa toki aina jännittää, miten syöntilähtö onnistuu, Honkaranta pohtii.

Koetoiminta ei aina suju suunnitellulla tavalla. Eläimet voivat sairastua, koeryhmät jäädä odotettua pienemmiksi tai koerehujen valmistuksessa tai syönnissä voi tulla odottamattomia yllätyksiä. A-Rehun tuotekehityksen kannalta on todella tärkeää, että saamme tutkittua tietoa suomalaiselta tilalta, jossa olosuhteet, eläimet ja rehuraaka-aineet ovat meille tuttuja. Vaikka ruokintanormeja ja julkaistua tietoa rehustuksesta löytyy paljon maailmalta, muun muassa jalostusyhtiöiltä, ei sen soveltaminen meidän tuotantotapoihimme ole aina yksinkertaista tai suoraan kopioitavissa. Tähän tarvitsemme omaa koetoimintaa! Tuotantotilojen tietotaito ja ruokinta-automatiikka on niin kehittynyttä, että meillä tulee olla jatkossa hyvät vertailutiedot eri ruokintatavoista, jotta pysymme mukana sekä kansainvälisessä että kotimaisessa kehityksessä.

”Vaikka ruokintanormeja ja julkaistua tietoa rehustuksesta löytyy maailmalta, ei sen soveltaminen meidän tuotantotapoihimme ole aina yksinkertaista tai suoraan kopioitavissa.”

Kirjoittaja

Kirmanen Soile

Rehustus sikatilat

Kirmanen Soile

050 307 6481

Myyntipäällikkö

Lue lisää Honkarannan tilan kokeista