Viljan tuoresäilönnällä parempia nurmia ja kovempia satotasoja

Viljan tuoresäilöntä antaa joustavuutta korjuuaikaan, mikä helpottaa puintiurakoitsijan saantia. Murskesäilönnässä viljan puinnin voi aloittaa keltatuleentumisvaiheessa, jolloin viljan kosteus on noin 30 %. Korjuun voi siis aloittaa jopa pari viikkoa tavanomaista aiemmin. Nurmea perustettaessa aikainen suojaviljan korjuu antaa nurmelle aikaa versoutua tiheäksi ja kerätä riittävästi sokereita hyvään talvehtimiseen sekä kevään kasvun käynnistämiseen. Puimalla suojakasvi heinä-elokuun vaihteessa, saadaan nurmesta noin 500 kg ka/ha enemmän satoa, kuin puimalla myöhään, syyskuun puolella. Samalla myös mahdolliset viljan lakoutumisen haitat minimoituvat. Lisäksi viljan happosäilöntä orgaanisella hapolla (propioni- tai muurahaishapolla tai urealla) heikentää hukkakauran itävyyttä kuten myös jyvän huolellinen murskaaminen.

 

Lisää satoa myöhäisillä viljalajikkeilla

Lohkoilla, joilla viljan alle ei perusteta uutta nurmea, murskesäilöntä mahdollistaa satoisampien lajikkeiden käytön. Viljakasvien suurempi sato on yhteydessä niiden kasvuaikaan ja kasvurytmiin. Aikaiset lajikkeet siirtyvät nopeasti versoutumisvaiheesta tähkimiseen, jolloin ravinteiden ottoaika jää lyhyeksi. Näin esim. karjanlannan lannoitusvaikutus ei ehdi kunnolla vaikuttaa sadonmuodostukseen. Myöhäisemmillä lajikkeilla kylvön ja tähkälle tulon välinen aika on pidempi. Tällöin saadaan lisää sivuversoja, suurempi jyväluku ja tähkän täyttymiseen jää enemmän aikaa. Näin myös karjanlannan ravinteet ehditään hyödyntää paremmin. Käytännössä aikaisten lajikkeiden viljelijät voivat siirtyä myöhäisempiin, esimerkiksi kaksitahoisiin ohriin tai pidemmän kasvuajan viljalajeihin kuten vehnään.

Happamuus, hapettomuus ja hygienia varmistavat ruokintalaadun
Punahomeiden hometoksiinit voivat olla ongelma tuoresäilötyssä viljassa. Säilönnässä on riittävällä hapon määrällä, huolellisella tiivistämisellä ja peittämisellä huolehdittava, että pH saadaan laskettua nopeasti neljään, jolloin punahomeen lisääntyminen lakkaa, vaikka kosteus olisikin yli 20 %. Homeiden lisääntymistä pellolla voidaan vähentää peitatulla kylvösiemenellä ja hyvällä viljelykierrolla sekä tauti-aineilla. Punahomeelle herkin vilja on kaura, mutta myös ohrassa esiintyy homeita ja joskus kevätvehnissäkin. Syysviljoilla punahometta ei vielä esiinny.

Arja Mustonen
Hanketyöntekijä, Tuottava itäsuomalainen naudanlihantuotanto -hanke