Atria Svin

Anskaffningschef  
Kundutvecklingschef  
Christer Rönnqvist

Christer Rönnqvist

040 0866 836

christer.ronnqvist@atria.com

Svin- Utveckling

Logistikansvarig  
Staffas Joni

Staffas Joni

040 6431929

joni.staffas@atria.com

Svin/ Sika

Producentansvarig  
Stenroos Sören

Stenroos Sören

050 3201539

soren.stenroos@atria.com

Svin/ Sika

Veterinär  
Tirkkonen Taneli

Tirkkonen Taneli

040 7442696

taneli.tirkkonen@atria.com

Atria Sika