Dikogård

Dikogård

Dikogårdens kor kalvar en gång i året. Kon sköter om och ger kalven di tills kalven är 6 månader gammal. Den andra delen av året är dikon sin. Det är orsaken till skillnaden i utfodringsbehovet jämfört med en mjölkko. Dikons mjölkproduktion motsvarar behovet av en eller två kalvar vilket innebär att till dikor lämpar sig köttraser vilka har avlats för köttproduktion mer än för mjölkproduktion.

Biffkalvsuppfödning har ökat kraftigt i Finland. Det betyder att dikogårdens huvudprodukt allt oftare är en avvand biffkalv och inte ett slaktmoget biffdjur. Integrerad produktion var dikokalven växer upp till slakt på födelsegården fungerar också bra och lämpar sig speciellt i ekologisk biffköttsproduktion.