Lihakunnan alueelle myönnetyt stipendit vuonna 2021

Lihakunta myönsi kahdelle stipendihakemuksen lopputyöstään jättäneelle hakijalle stipendin vuodelta 2021.

Linkeistä pääsee tutustumaan lopputöihin.

Itikan alueen stipendit löytyvät täältä.

Schildt Vikke, Sysmä
Helsingin yliopisto, Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta, Maatalousekonomian kandidaattiohjelma

Naudanlihantuotannon vaihtoehtoiset arvoketjut 2020-luvun Suomessa
Soranta Julianna, Tyrnävä
Oulun ammattikorkeakoulu, Agrologi

Vasikan digitaalinen neuvolakortti (Esiselvitys sovellusaloitteesta)