Utfodring av kalvar

Utfodring av kalvar

Målsättningen är en frisk och växande kalv

Utfodring av mjölkrasiga kalvar

Med hjälp av ett smakrikt första foder lär man småkalvarna njuta av ätandet och utvecklas snabbt till ordentliga idisslare. Sammansättningen av de drickfoder vi säljer är optimerade för att stödja utvecklingen av kalven som idisslare. Fodrets råvaror är mycket smältbara och absorberande, men ger inte kalven en känsla av mättnad. Kalven lär sig så tidigt som möjligt att äta grovfoder och kraftfoder, så att utvecklingen av en idisslare sker snabbare.

Utfodring av biffkalvar

Biffkalvens viktigaste föda är dikons mjölk.  Därför är det väsentligt att omsorgsfullt sköta dikornas utfodring och mjölkproduktion för kalvens bästa. Kalvarnas tilläggsfoders primära syfte är att vänja kalvarna för de foder dom skall få efter avvänjningen. Tilläggsfodret börjar man ge senast på sensommaren, då betesfodrets fodervärden och samtidigt dikornas mjölkproduktion börjar sjunka. Dikornas kalvar lär sig äta kraftfoder relativt långsamt så det är viktigt att börja tillräckligt tidigt. Utfodringsplatsen byggs så att dikor och avelstjurar inte har åtkomst till kalvens foder. För detta ändamål finns färdiga kalvgömmor för både bete och stall. Det är också möjligt att ge grovfoder till kalvar eller låta dem beta följande fålla före korna. Kompletteringsutfodrade kalvars mödrar är i bättre skick vid avvänjningen och kalvarna är tyngre. Kompletteringsutfodringen jämnar ut viktskillnader på mödrarna mellan kalvarna.