Skip Navigation LinksStartsida » AtriaNöt » Spädkalvsuppfödning

Spädkalvsuppfödning 

Uppfödning från spädkalv är en del av nötköttsproduktionens i trefas-uppfödning

Produktionsformen trefas-uppfödning kräver planmässighet. Riktiga konstruktionslösningar, hygieniska arbetssätt och omsorg om djurens näring samt hälsa är villkor för att man ska lyckas. Det behövs rikligt med kunskap om kalvarnas skötsel, djurhälsa, utfodringen samt beteendet.

En spädkalv är en 2-3 veckor gammal kalv, som efter att ha druckit råmjölk flyttas från en gård med mjölkkor till kalvuppfödningen. Kalvuppfödningen varar i allmänhet 4,9-4,6 månader, varefter djuren överflyttar till slutuppfödningsgårdarna i en enhetlig grupp.

Kalvuppfödningen kan vara en egen kalvavdelning på en gård med nötköttdjur eller en mer omfattande helhet på en gård som specialiserat sig på kalvuppfödning. På gårdarna är produktionen planmässig och arbetsuppgifterna består av rutiner som befunnits goda. En väsentlig del av uppfödningen är att följa med produktionsresultaten.

Engångspåfyllning

Uppdelningen i avdelningar och engångspåfyllning utgör grunden för hela uppfödningen. Fördelen med engångspåfyllningen är att kalvarna befinner sig i ett enhetligt tillväxtskede och en enhetlig utfodringsgrupp som bildas av den. Med engångspåfyllnad uppnås behärskning av sjukdomar, smittokedjorna inom gården kan kapas av per avdelning samt genom effektiv rengöring mellan påfyllningarna. Kalvuppfödningen blir av jämn kvalitet och den har ett djurmaterial med god tillväxtförmåga för slutuppfödningen.