Skip Navigation LinksStartsida » A-Net dataskyddsbeskrivning

A-Net dataskyddsbeskrivning 

A-NET, PRIMÄRPRODUKTIONENS ELEKTRONISKA TJÄNST ÅT
KÖTTPRODUCENTERNA.

PERSONUPPGIFTSLAGEN (523/1999) 10 OCH 24 §

1. Registrets namn

A-Net, primärproduktionens elektroniska tjänst åt köttproducenterna, består av
följande delar

 • A-Nets framsida
 • Djuranmälningar
 • Fakturor och likvider, anslutna till Enfos elektroniska tjänst
 • Produktionsplaner
 • Produktionsrapporter
 • Prislistor och avtal
 • Ekonomi
 • Egna uppgifter

2. Upprätthållare av registret

Namn: Andelslaget Österbottens Kött
Gatuadress: PB 173 (Flygfältsvägen 2)
Postadress: 65101 Vasa (65380 Vasa)

3. Kontaktpersoner i ärenden gällande registret:

Registrets ägare:
Andelslaget Österbottens Kött
Telefon: 06 323 9411

Registerärenden sköts av:
A-Nets huvudansvariga: Åsa Frants
Telefon: 06 323 9407
fornamn.efternamn@atria.fi

4. Registrets användningsändamål

Med hjälp av registret kan producenterna sköta gårdens dagliga ärenden gällande produktion och ekonomi i samråd med Andelslaget Österbottens Kött.

 • Djuranmälningar
  • Producenten kan anmäla djur till slakt och förmedling samt göra anmälningar om
   köp av förmedlingsdjur.
  • I avsnittet Skickade djuranmälningar listas de djuranmälningar som producenten
   gjort i A-Net.
  • I avsnittet Köpta djur förtecknas de djur som levererats till gården samt
   födelsebeteckningar allt efter dagen de levererats, svinen enligt leveransdagen.
 • Fakturor och likvider
  • Från sidan finns en länk till Enfos elektroniska tjänst, där producenten kan läsa
   och printa sina egna fakturor och likvider.
 • Produktionsplaner
  • Producenten kan på sidorna fylla i sina egna planer för inköp och försäljning.
   Uppgifterna överförs härifrån till Hanki.
 • Produktionsrapporter
  • Slaktrapporter
  • Produktionsrapport
 • Prislistor och avtal
  • AtriaNöt – prislistor
  • AtriaNöt – avtal och försäkringar
  • AtriaSvin – prislistor
  • AtriaSvin – avtal och försäkringar
 • Ekonomi
  • Producentens öppna fakturor
  • Producentens obetalda djur
  • Sammandrag av köp och försäljning av djur som gjorts av producenten, där
   Andelslaget Österbottens Kött är den ena parten.
  • Andelsavgifter, av producenten betalat och obetalat andelskapital.
 • Egna uppgifter
  • Producenten kan uppdatera sina egna uppgifter i Hanki
  • Kontaktpersoner
  • Ikraftvarande avtal och dokument

6. Regelmässiga informationskällor

Uppgifter erhålls från avräkningssystemet (HankiTiltu) samt av producenten och personalen hos Andelslaget Österbottens Kött.

7. Regelmässigt utlämnande av information

De ändringar som producenten gör i sina egna uppgifter går per e-post för kännedom till den person som svarar för uppdateringen av Hanki/Tiltu-systemet.

8. Överföring av information utanför EU eller EES

Uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

9. Principerna för att skydda registret

Man loggar in till primärproduktionens webbsidor med en användarkod och ett lösenord. Därefter registrerar man in till A-Net med ett engångslösenord som levereras med ett textmeddelande. En stark identifiering är i bruk. Tillträdet till tillämpningen har avgränsats med bruksrättigheter per användargrupp.

Användaridentifikationerna till A-Net ges åt AtriaNöt och AtriaSvin-avtalsproducenterna. Rättigheterna för de anställda beviljas av systemets ägare, deras bruksrättigheter avgränsas per användargrupp.

Registret är skyddat med stark identifiering.

10. Granskningsrätt

Den som registrerats i personregistret har rätt att utifrån en personlig begäran kontrollera att de uppgifter som gäller honom själv är korrekta och uppdaterade. Begäran om granskning framförs till systemets ägare.

11. Rätt att kräva korrigering av uppgift

Den som registrerats har rätt att kräva att en felaktig uppgift i personregistret ska korrigeras. Begäran om att en uppgift ska korrigeras ställs till systemets ägare skriftligen och undertecknad.

12. Andra rättigheter som hänför sig till hanteringen av personuppgifter

 • om registrets användning, informationsinnehåll och definierandet av användningssyfte
 • om beviljande och avgränsning av bruksrättigheter per användargrupp
 • om utveckling av systemet
 • om hur granskningsrätten genomförs

Huvudanvändaren ansvarar för

 • uppgörandet och uppdateringen av registerbeskrivningen
 • handledning och rådgivning åt användarna

Dataförvaltningen

 • för det tekniska underhållet och utvecklingen av registret
 • för att utöka rättigheterna för användarna
 • för det tekniska skyddet av registret