Osuuspääoman koron ja ylijäämän palautuksen verotuksesta

01.04.2022 08:10

TÄRKEÄ TIEDOTE OSUUSKUNTIEN JÄSENILLE OSUUSPÄÄOMAN KORON JA YLIJÄÄMÄN PALAUTUKSEN VEROTUKSESTA

Verohallinnon järjestelmä ei todennäköisesti tunnista kaikilla verovelvollisilla osuuskuntien maksamaa osuuspääoman korkoa eikä ylijäämän palautusta maatalouteen kuuluvaksi tuloksi, joka käsitellään yritystulona, vaan käsittelee ne luonnollisen henkilön tulona.

Tästä virheellisestä käsittelystä johtuen ylijäämän jakautuminen verovapaaseen ja veronalaisen tuloon on virheellinen, vaikka palautus ja sen verovapaa määrä olisi ilmoitettu oikein maatalouden verolomakkeella.

Virheen seurauksena ylijäämä saattaa lisäksi tulla verotetuksi kahteen kertaan, sekä maatalouden tulona että pääomatulona.

Vuoden 2021 veroehdotus kannattaa nyt tarkistaa tältä osin perusteellisesti ja tehdä korjaus veroehdotuksessa mainittuun päivään mennessä.

Sama virhe saattaa olla myös aikaisempien vuosien verotuksessa, joihin voi tarvittaessa hakea muutosta oikaisumenettelyllä.

Virheellä saattaa olla merkittävä rahallinen vaikutus jäsenten maksaman veron määrään.

Ylijäämän käsittelystä verotuksessa on olemassa Verohallinnon ohje, Diaarinumero VH/8104/00.01.00/2020.