Edustajiston vaalit ovat päättyneet

Edustajiston vaalit ovat päättyneet ja Lihakunnan vaalilautakunta on vahvistanut kokouksessaan 13.5.2020 osuuskunnalle uuden edustajiston toimikaudeksi 2020-2024.

Vaalien äänestysaktiivisuus kohosi vuoden 2016 vaalien 33,3 %:sta 41,2 %:iin.

Lisätietoa vaaleista ja uudesta edustajistosta löytyy täältä.