Ota askel kohti tulevaisuuden peltokasvinviljelyä

Lokakuussa alkava Viljelyakatemia tarjoaa uusinta tietoa kannattavaan ja kestävään peltoviljelyyn tulevaisuuden muuttuvassa toimintaympäristössä.

Peltoviljely on yksi tilojen kannattavuuden kulmakivistä. Kasvinviljelytilat saavat palkkansa sadosta ja kotieläintiloilla rehukasvien kustannuksella on merkittävä vaikutus tilan kokonaiskannattavuuteen. Samalla peltoviljely on yksi merkittävimmistä ruoantuotannon ympäristökestävyyteen vaikuttavista osa-alueista.

Viljelyakatemia tarjoaa tutkimustietoa peltoviljelyn kehittämiseen. ”Tehokas kasvintuotanto ja korkea satotaso eivät ole ristiriidassa ympäristökestävyyden kanssa. Päinvastoin. Pääsääntöisesti ympäristökestävä viljely parantaa resurssitehokkuutta ja sitä kautta viljelyn kannattavuutta. Tulevaisuuden viljelyssä maan kasvukunnosta huolehtiminen on yksi olennaisimmista asioista: kasvukunto vaikuttaa sadon määrään ja laatuun sekä mahdollisten ympäristöpäästöjen riskiin ja toisaalta myös kykyyn sitoa hiiltä ”, Atria Tuottajien kehityspäällikkö Teija Paavola kertoo.

”Viljelyakatemia tarjoaa tietoa, josta on varmasti hyötyä. Erilaiset tarpeet ja vaatimukset maataloustuotannolle lisääntyvät. Toisaalta nämä vaatimukset luovat myös kysyntää kestävästi tuotetuille ja sertifioiduille tuotteille. Sitä kautta ne voivat mahdollistaa myös paremman tuottajahinnan”, A-rehun hankintajohtaja Ilkka Ala-Fossi kertoo.

Käytännönläheistä tietoa nurmen, viljan ja palkokasvien viljelyyn

Viljelyakatemiaan voivat osallistua sekä kotieläin- että kasvinviljelytilat taustasta riippumatta.

”Webinaarisarja kokoaa yhteen laajasti alan asiantuntijat ja tuoreimman tiedon. Aluksi perehdytään muun muassa peltoviljelyyn muuttuvassa toimintaympäristössä, maanrakenteen hoitoon ja sen havainnointiin, maalajien ominaisuuksiin ja hiilen käyttäytymiseen maaperässä. Yhteisten jaksojen jälkeen voi valita kokonaisuuden nurmen tai viljan ja palkokasvien viljelystä. Niissä pureudutaan muun muassa viljelystrategioihin, lajikkeisiin, tasapainoiseen lannoitukseen ja kasvien ravinnetarpeisiin, viljelykiertoon, kasvinsuojeluun ja viljelytekniikoihin” Atria Tuottajien hanketyöntekijä Essi Tahvola avaa.

Mukaan omista lähtökohdista

Viljelyakatemiaan voivat osallistua kaikki peltoviljelyn kehittämisestä kiinnostuneet. ”Halutessaan voi valita juuri itseä kiinnostavat jaksot. Kokonaisuus on kuitenkin suunniteltu niin, että suurimman hyödyn saa osallistumalla kaikkiin jaksoihin ja jokaisesta jaksosta saa käytännönläheisiä eväitä oman viljelyn kehittämiseen”, Tahvola kertoo.

Osallistuminen on helppoa. Webinaareja voi kuunnella, vaikka tilan töiden ohessa. Jos ei ehdi livelähetykseen, voi tallenteen katsoa itselle sopivana aikana. Viljelyakatemia on kaikille avoin sekä maksuton.

Viljelyakatemia on osa Atria alkutuotannon hankkeiden toteutusta. Sen järjestää Atria alkutuotannon hankkeet yhteistyökumppaneinaan A-Tuottajat, A-Rehu, OSK Pohjanmaan Liha, Luonnonvarakeskus, Baltic Sea Action Group ja Altia.

Viljelyakatemiaa rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Business Finland.

Ilmoittaudu mukaan

A-Rehu_viljelyakatemia_yhteistyokumppanit.jpg