Kysymyksiä ja vastauksia webinaarisarjasta, sekä niihin osallistumisesta

 

Mikä Viljelyakatemia on?

Peltoviljelyn koulutus- ja oppimiskokonaisuus, joka toteutetaan Atrian alkutuotannon hankkeiden tuotoksena ja toimialan laajan yhteistyön avulla. Viljelyakatemia vastaa alaan kohdistuviin kehittämisodotuksiin ja -tarpeisiin, joita kuluttajat ja vastuullisen tuotannon näkökulmat sekä kansallisesti että kansainvälisesti asettavat.

 

Mikä on Viljelyakatemian tavoite?

Viljelyakatemia -kokonaisuuden tavoitteena on kouluttaa tuottajista resurssitehokkaita, ekonomisesti ja ekologisesti kestäviä viljelijöitä. Koulutus on avoin kaikille peltokasvituotannon kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille asiakkuussuhteista tai taustasta riippumatta. Viljelyakatemia pyrkii tarjoamaan esitettävien teemojen mukaista uusimpaan tutkimustietoon perustavaa sisältöä, joka on tuotu käytännön tasolle sovellettavaan muotoon. Tavoitteena on jokaisesta päivästä tarjota osallistujille konkreettisia eväitä tilan toiminnan kehittämiseen.

 

Miksi Viljelyakatemiaan pitäisi osallistua?

Ruoantuotannolle asetetaan jatkuvasti enenevissä määrin vaatimuksia. Sekä kuluttajat että poliittinen ohjaus odottavat tuottajien tuottavan turvallisia ja terveellisiä tuotteita, jotka täyttävät sekä korkeat eläinten hyvinvointi- että ympäristökestävyystavoitteet. Samaan aikaan maataloutta koskettaa voimakas rakennemuutos ja ainakin ajoittaiset kannattavuusongelmat. Asetettuihin odotuksiin ja kannattavuuskysymyksiin vastatakseen viljelijät tarvitsevat koko toimialan tukea ja Viljelyakatemia on yksi tapa vastata tähän tarpeeseen.

Viljelyakatemia on tärkeä kaikille tiloille, sillä kasvinviljelytilat saavat palkkansa suoraan satotuotteista ja kotieläintuotteiden tuotantokustannusten ja siten kannattavuuden taustalla peltoviljelyn onnistumiset vaikuttavat merkittävästi lopputulokseen.

 

Mikä on Viljelyakatemian keskeinen viesti?

Viljelyakatemian tärkeänä viestinä on, että tehokas tuotanto ja korkea tuottavuus ei ole ristiriidassa ympäristökestävyyden kanssa, vaan nämä kaksi linjaa tukevat toisiaan oikein toteutettuina. Tulevaisuuden visioinnissa on nähtävissä paljon potentiaalisia reittejä eri tavoin sertifioiduille maataloustuotteille, joiden tuotannon perusperiaatteet nojaavat Viljelyakatemian tavoitteisiin. Näille tuotteille on nähtävissä lisäarvoa suoraan tuottajille itselleen paremman tuottajahinnan muodossa, sekä imagollista hyötyä koko toimialalle. Koko toimialan vastuuna on etsiä oikeat ratkaisut ja siirtää ne käytännön viljelyn työkaluiksi tuottajien taustatukena.

 

Mikä tekee Viljelyakatemiasta ainutlaatuisen?

Viljelyakatemia on oma itsenäinen koulutuskokonaisuutensa. Suomessa ei ole vielä toistaiseksi järjestetty yhtään näin laajaa, usean eri toimialan asiantuntijatiedon yhteen kokoavaa tilaisuutta. Sisällössä on korostettu korkeaa tasoa ja asioita tieteellisestä näkökulmasta tarkastelevaa linjaa. Huomattavaa on myös, että kokonaisuus on osallistujille maksuton ja Akatemia toivottaa kaikki sisällöstä kiinnostuneet osallistujat tervetulleeksi mukaan taustasta tai asiakkuussuhteista riippumatta.

 

Osallistuminen käytännössä

 

Viljelyakatemian kohderyhmä?

Ensisijaisesti kaikki alkutuottajat. Kohderyhmänä myös ruoantuotantoketjun muut toimijat ja järjestävien tahojen henkilökunta.

 

Kuka Viljelyakatemiaan voi osallistua?

Tilaisuus on kaikille avoin (ilmoittautuminen vaaditaan). Kaikki peltokasvintuottajat ja niiden tuotannosta kiinnostuneet henkilöt.

 

Mitä Viljelyakatemiaan osallistuminen vaatii teknisesti?

Osallistuminen Teamsin Live Events -tilaisuuteen edellyttää ainoastaan laitetta, jossa on käytössä kaiuttimet, internetyhteys ja selain. Tilaisuuteen osallistuminen on mahdollista mobiilisti, selaimella tai työpöytäsovelluksella. Selain tai työpöytäversiot ovat suositeltavia.

Mitään erityisiä laitteita tai osaamista ei tarvita.

Osallistujilla tulee olla käytössään henkilökohtainen linkki, jolla tilaisuuteen voi osallistua. Linkin saa ilmoittautumalla mukaan https://atriatuottajat.fi/viljelyakatemia


Tarkennetut tekniset vaatimukset:

Järjestelmän vaatimukset ja tuetut käyttöympäristöt

  • Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows 7 tai uudempi (32- ja 64-bittinen), macOS X 10.10 ja uudemmat versiot (Huomautus: Live-tapahtumat eivät tue Linuxia.)
  • Tuetut mobiilikäyttöjärjestelmät: Android 4.4 ja uudemmat versiot, iOS 10 ja uudemmat versiot
  • Tuetut verkkoselaimet: Chrome (viimeiset kolme versiota), Microsoft Edge RS2 tai uudemmat versiot, Firefox (viimeiset kolme versiota), Internet Explorer 11, Safari

Ennen live-tapahtuman katselua, mikäli et käytä työpöytäsovellusta tai mobiili appia.

  • Varmista, että selaimesi sallii kolmannen osapuolen evästeet.
  • Varmista, että selaimesi (katso yllä) tukee Microsoft Teamsia ja Microsoft Azure Media Playeria.

 

Miten Viljelyakatemiaan ilmoittaudutaan?

Atria Tuottajien nettisivuilla (https://atriatuottajat.fi/viljelyakatemia), sosiaalisessa mediassa tai sähköisillä viesteillä jaetun Lyyti-ilmoittautumislinkin kautta.  Ilmoittujalle toimitetaan kustakin tilaisuudesta oma henkilökohtainen osallistumislinkki sähköpostiin noin kaksi (2) arkipäivää ennen live-lähetyksen alkua. Jokaisesta tilaisuudesta toimitetaan omat erilliset osallistumislinkkinsä.

HUOM!
Säilytä saamasi osallistumislinkin sisältävät sähköpostit, sillä niiden kautta pääset vielä 180 vrk ajan palaamaan katsomaan Viljelyakatemian esitykset uudelleen. Henkilökohtaisia linkkejä ei pystytä toimittamaan uudelleen jälkikäteen, mikäli olet poistanut kummatkin sähköpostiisi saapuneet viestit, jotka sisältävät henkilö- ja koulutuspäiväkohtaiset osallistumislinkit.

 

Jos huomaa Viljelyakatemian vasta joulukuussa, pääseekö vielä mukaan? Ja miten?

Kyllä. Mukaan pääsee, koska vain ilmoittautumalla Viljelyakatemian nettisivuilla https://atriatuottajat.fi/viljelyakatemia. Viljelyakatemiaan siten voi osallistua milloin vain ennen ja tilaisuuksien alkamisen jälkeenkin. Ilmoittautujat lisätään kunkin järjestettävän tilaisuuden osallistujiksi ja heille toimitetaan kuhunkin yksittäiseen tilaisuuteen sisäänpääsyyn tarvittava linkki. Myös jo menneistä lähetyksiin toimitetaan linkki osallistujille.

Mikäli osallistuminen tilaisuuteen jää esteen vuoksi väliin, on sen katsominen mahdollista käyttäen alkuperäistä osallistujan saamaa henkilökohtaista linkkiä 180 vrk live-lähetyksen jälkeen.

 

Muistutetaanko ilmoittautuneita etukäteen?

Ilmoittautuneille toimitetaan ilmoittautumisen yhteydessä kaikkien live-tilaisuuksien teemat ja ajankohdat. Ajankohdat ovat myös tarkistettavissa Viljelyakatemian nettisivulta https://atriatuottajat.fi/viljelyakatemia

Varsinainen tilaisuuden henkilökohtainen pääsylinkki toimitetaan osallistujaksi ilmoittautuneelle ensimmäisen kerran noin kaksi arkipäivää ennen tapahtumaa. Muistutussähköposti (sisältää linkin uudelleen) ja tekstiviestihuomautus lähtee vielä 2 tuntia ennen tilaisuuden alkua.

 

Onko liveläsnäolo ainoa tapa osallistua?

Viljelyakatemian live-lähetykseen osallistuminen on mahdollista vain tapahtumahetkellä. Lähetyksen alettua osallistuja voi pysäyttää oman katselunsa ja jatkaa tauon jälkeen pysäytyskohdasta eteenpäin. Tällöin tulee huomata, että varsinainen lähetys on jatkunut muille normaalisti ja oman katseluhetken sekä reaaliaikaisen tilaisuuden välille on muodostunut viive.

Tilaisuuden seuraaminen on mahdollista myös pelkästään kuunnellen, vaikka mobiililaitteelta, mikäli katseleminen ei juuri silloin onnistu.

Tilaisuus on katsottavissa live-lähetyksen jälkeen 180 vrk ajan samasta henkilökohtaisesta osallistumislinkistä (älä poista linkin sisältävää sähköpostiasi).

 

Mikä on tilaisuuden Kysymykset/Vastaukset -osio?

Tapahtumissa on käytössä osallistujille Kysymykset/Vastaukset -osio, jonka kautta osallistuja voi lähettää kysymyksiä esiintyjille ja tuotantotiimille. Kysymykset näkyvät julkisesti vasta kun tuottaja/esittäjä on sen hyväksynyt julkaistavaksi tai ne voidaan esittää esiintyjille suullisesti. Julkaistut kysymykset ja niiden vastaukset näkyvät kaikille osallistujille sekä tallentuvat nauhoitteeseen.

Osion kautta voi myös saada yksityisiä vastauksia, joita ei julkaista. Kysymykset ja vastaukset osio ei ole lähetyksen tekninen tuki, joten varmistaudu esim. laitteesi ääniasetusten toimivuudesta itse.

Koska live-lähetyksissä on käytössä osallistujan pysäytystoiminto ja tallenne on katsottavissa myöhemmin. On mahdollista, ettei osioon kirjoitettu kysymys tavoita reaaliaikaisesti esittäjää tai tuotantotiimiä, mikäli se esitetään ”myöhässä”.

On myös huomattava, että tuotannon ja osallistujalle näkyvän esityksen välillä on verkko yhteyksistä riippuen 20 – 60 sekunnin viive, joten vastauksia kysymyksiin ei välttämättä tule ihan reaaliajassa. Joten kysymysten tullessa mieleen ei kannata odottaa vaan lähettää ne heti, jotta niihin ehditään vastata.

 

Voiko menneet jaksot katsoa jälkikäteen?

Viljelyakatemian lähetyksistä muodostuu automaattisesti tallenteet ja ne on mahdollisia kuunnella/katsella myöhemmin saman henkilökohtaisen osallistumislinkin kautta millä live-tapahtumaankin osallistutaan. Kaikille (myös myöhässä ilmoittautuneille) toimitetaan linkit kaikkiin Viljelyakatemian jaksoihin.

Tilaisuuksien tallenteet ovat katsottavissa alkuperäisen henkilökohtaisen osallistumislinkin kautta 180 pv kunkin live-lähetyksen jälkeen.


Jos webinaari jää kesken, voiko kuunnella loppuun myöhemmin?

Kyllä, webinaareista on olemassa tallenteet. Lähetyksen aikana sen voi omalla laitteellaan pysäyttää (esim. kahvikupin haun ajaksi) ja jatkaa hetken kuluttua lähetyksen seuraamista siitä mihin sen pysäytti. Huom! Tällöin muodostuu live-tapahtuman ja katsojan näkymän välille viive.

Lähetyksen reaaliaikaiseen kohtaan pääsee valitsemalla näytön alareunasta imageiw88j.png

Kokonaan keskeytyneen tapahtumaan voi palata alkuperäisen linkin kautta ja katsoa sen tallenteena 180 pv ajan tapahtuman jälkeen.

 

Webinaarit

 

Kuinka pitkä yksi webinaari on?

Yksi webinaari koostuu useammasta lyhyestä eri esittäjän esityksestä, joita on jokaisella kerralla kahdesta viiteen kappaletta. Näiden kestot vaihtelevat 15 - 45 minuutin välillä. Kokonaisuudessaan yhden webinaarin kesto on 2 - 2,5 tuntia.

Koska osallistujan käytössä on tallenne ja lähetyksen pysäytystoiminnot voit itse jaksottaa osallistumisesi haluamallasi tavalla.


Millä kielellä webinaari toteutetaan?

Viljelyakatemian esitykset live-lähetyksessä ovat suomen kielellä. Ruotsinkielisiä osallistujia varten esitysten perusteella laaditaan kirjallinen materiaali, joka on saatavissa käyttöön vasta myöhemmin lähetysten jälkeen. Ruotsinkielisille ilmoittautuneille tämä materiaali toimitetaan saataville ilmoittautumisten perusteella.

 

Kuinka moneen webinaariin voi enintään osallistua ja vähintään pitää vähintään osallistua?

Osallistujat saavat ilmoittautuessaan tiedon kaikista tarjolla olevista tilaisuuksista. Kaikille ilmoittautuneille (myös aloituksesta myöhästyneille) lähetetään osallistumislinkit kaikkiin tilaisuuksiin. Osallistuja valitsee näiden perusteella mihin tilaisuuksiin osallistuu live-tilassa tai myöhemmin tallenteelta.

Osallistujat valitsevat omista lähtökohdistaan tilaisuuksien sisällön perusteella mihin tilaisuuksiin osallistuu. Tilaisuuden kokonaisuus on kuitenkin rakennettu niin, että suurin hyöty osallistujille tulee suorittamalla alusta loppuun koko kokonaisuuden tai valiten joko Vilja- tai Nurmi-polun.

Näin ollen henkilö voi osallistua 1 - 14 webinaariin.

Alkutuottajille (kasvi tai eläin) lähetetään vähintään 8 osallistumiskerran perusteella ”muisto” tästä suorituksesta.

 

Perustuuko osallistuminen kuunteluun?

Kyllä, erillisiä tehtäviä ei tule. Kysymykset ja vastaukset osion kautta voi live lähetyksen aikana tulla esittäjiltä vapaaehtoisesti vastattavia kysymyksiä.

Lähetyksissä pyritään huomioimaan se, että webinaaria voisi kuunnella myös esimerkiksi tilan töitä tehdessä. Näin ollen esityksen helppo seuraaminen ei vaadi esityksen aktiivista visuaalista seuraamista. Täyden hyödyn toki saa katsomalla esitykset riittävän suurelta näytöltä.

 

Pääsevätkö osallistujat itse osallistumaan?

Kyllä. Lähetyksissä on käytössä Kysymykset/Vastaukset -osio, jonka kautta voi halutessaan esittää kysymyksiä, joihin esiintyjät joko vastaavat suullisesti tai kirjallisesti. Kysymys on mahdollista lähettää joko omalla nimellä tai anonyymisti. On huomattava, että tuotannon ja osallistujalle näkyvän esityksen välillä on verkko yhteyksien mukaan 20 – 60 sekunnin viive, joten vastauksia kysymyksiin ei välttämättä tule ihan reaaliajassa. Joten kysymysten tullessa mieleen ei kannata odottaa vaan lähettää ne heti, jotta niihin ehditään vastata.

Lähetyksissä ei ole osallistujilla käytössään omaa ääni- tai videoyhteyttä. Näin ei myöskään osallistujien ole vahingossakaan mahdollista tuottaa lähetykseen omaa ääntään tai kuvaa (yksityisyys).

 

Onko tilaisuuksissa taukoja?

Ei. Osallistujat voivat pysäyttää lähetyksen omien tarpeidensa mukaisesti.

 

Materiaalit

 

Saavatko osallistujat jotain konkreettista materiaalia sisällöstä itselleen?

Osallistujat saavat pääsyn tallenteisiin suoraan osallistumislinkkiensä kautta 180 pv ajan. Tallenteet julkaistaan myöhemmin vuoden 2021 aikana AtriaTuottajat -YouTube kanavalla.

Viljelyakatemian esitykset live-lähetyksessä ovat suomen kielellä. Ruotsinkielisiä osallistujia varten esitysten perusteella laaditaan kirjallinen materiaali, joka on saatavissa käyttöön vasta myöhemmin lähetysten jälkeen. Ruotsinkielisille ilmoittautuneille tämä materiaali toimitetaan saataville ilmoittautumisten perusteella.