Lue toimintaraportti

 

Toiminta 

Hankkeen toiminta jaettiin neljään eri työpakettiin (TP 1 – 4), jotka pitävät sisällään hankkeessa toteutetut toimenpiteet. 


Työpaketti 1. Karjatilan Parhaat käytännöt käsitti joukon toimia, joiden avulla oli tarkoitus kartoittaa, dokumentoida ja jakaa eteenpäin nautatiloilla hyviksi havaittuja työmenetelmiä ja toimintakäytäntöjä. Parhaiden käytäntöjen pohjalta luotiin helppokäyttöisiä tuotannonseurantavälineitä eli mittareita, joiden avulla tuottaja voi arvioida ja kehittää omaa tuotantoaan. 

Työpaketti 2. KarjaManagement piti sisällään toimia, joiden tarkoituksena oli parantaa nautojen havainnointiin ja käsittelyyn liittyvää osaamista naudanlihantuotantotiloilla. Hanke kokosi asiantuntijoita pienryhmiin tuomaan ratkaisuehdotuksia esille nousseisiin tuotannollisin ongelmiin. Työpaketin tavoitteisiin kuului myös nykyistä kustannustehokkaampi tuotantorakentaminen sekä eläinten hyvinvoinnin entistä parempi huomioiminen eläintiloissa.

Työpaketti 3. Nautatietoa syventävät selvitykset piti sisällään selvitystöitä, joiden avulla saadaan uutta tietoa naudanlihantuotantosektorin käyttöön. 

Työpaketti 4. Toimenpiteiden koordinointi piti sisällään hankkeen toteutukseen kuuluvia toimenpiteitä, kuten raportoinnin ja tiedottamisen. Työpakettiin kuuluvien toimenpiteiden avulla toteutettiin hankkeen sujuva läpivienti rahoitushakemuksen mukaisesti. 


Hanke tarjosi tiloille 

  • Tuotantosuuntakohtaiset benchmarking -pienryhmät 
  • Teemapäivät, laidunkävelyt ja KarjaManagement -retket 
  • Ulkomaanmatkat Saksaan, Ranskaan, Ruotsiin ja Belgiaan / Alankomaihin 
  • Seminaarit / luentotyyppiset tilaisuudet (hankeyhteistyö) 
  • Mittarit ja työvälineet oman tuotannon parantamiseen 
  • Raportoidut selvitykset, vertailut ja testit 
  • Kirjalliset materiaalit kuten Parhaat Käytännöt -posterit 
  • Sähköinen julkaiseminen, videokoosteet ja nettisivut