Maidon-, nurmen- ja naudanlihantuotannon kehittäminen Kainuussa, osa 2

Kainuun ELY-keskusten alueella toteutettavan hankkeen tavoitteena on edistää maidon-, naudanlihan- sekä nurmentuotantotiloilla kustannustehokasta tuotantoa oppimalla parhaimmista käytännöistä sekä turvata tuotannon olemassa olo Kainuussa. Lisäksi tavoitteena on lisätä yrittäjien kiinnostusta oman tuotannon kilpailukykyyn, helpottaa taloudellisen arvion tekemistä ja vertailua toimialan muiden yritysten kanssa, sekä edistää yrittäjien jaksamista, työhyvinvointia ja työelämän laatua.

Hanketta hallinnoi ProAgria Kainuu ja osatoteuttajana Luonnonvarainkeskus sekä osatoteuttajana A-Tuottajat Oy ja Osuuskunta ItäMaito.

Hankkeen verkkosivut löydät täältä.

Lisätietoja:

Ella Mustakangas
Hankepäällikkö, ProAgria Kainuu
p. 043 825 4206
ella.mustakangas@proagria.fi

Marko Jokinen
Atria Nauta-kehityspäällikkö
p. 040 750 6182
nautahankkeet@atria.com

image0lh9r.png