Kansainvälisesti kilpailukykyinen sianlihantuotantoketju

Hanke toteutettiin Etelä-Pohjanmaan, Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY -keskusten alueilla.

Hankkeessa Kansainvälisesti kilpailukykyinen sianlihantuotantoketju oli tavoitteena löytää keinoja, joiden avulla tilat voivat hyödyntää jo olemassa olevan tuotantopotentiaalinsa huomattavasti paremmin ja kehittää porsastuotantoa ja sitä kautta koko sianlihantuotantoketjun kilpailukykyä. Hanke keskittyi porsastuotantoa kehittäviin toimenpiteisiin, mutta vaikutukset ylettyvät koko ketjun läpi, aina lihan laatuun saakka. 

Hankkeen tavoitteena oli löytää uudelle eläinainekselle Suomen olosuhteisiin toimivia tilatason ratkaisuja geneettisen potentiaalin hyödyntämiseksi ja tuottajien osaamisen nostamiseksi kansainväliselle tasolle. Kansainvälistä kilpailukykyä tavoittelevat tilat tarvitsevat myös osaavaa työnvoimaa. Mikäli työntekijöille ei ole tarjolla laadukkaita, osaamista tukevia ja mielenkiintoa omiin työtehtäviin lisääviä valmennuspäiviä, uutta tietoa olemassa olevasta geneettisestä potentiaalista, ei uusia toimintatapoja saada jalkautettua ja vanhat "virheelliset" opit siirtyvät eteenpäin. Aktivoimalla sianlihantuottajat jakamaan hyviä käytäntöjä eteenpäin, voidaan varmistaa riittävän käytännönläheinen tapa oppia. 

Tämän hankkeen tavoitteena on hyvin laaja-alaisesti sikatilojen kilpailukyvyn eli tuotannon, tuottavuuteen ja kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden löytäminen sekä niiden asioiden käytäntöön vieminen ja osaamisen kehittäminen.


Lisätietoja:

Immonen Niina

Projektipäällikkö

Immonen Niina

040 482 5895

niina.immonen@atria.com

Vapaaporsituksella parempaa hyvinvointia

 

Lippu ja lause suomi.jpg

Hankkeen budjetti on 605 481,81 euroa, josta julkista tukea on 80 %.