Biotaloudesta voimaa alkutuotantoon

Etelä-Pohjanmaalla on käynnissä Biotaloudesta voimaa alkutuotantoon -hanke. Sen tavoitteena on luoda mahdollisuudet kansainvälisesti innovatiivisen alkutuotannon ja elintarviketalouden alueelliselle keskittymälle, joka mahdollistaa suomalaisen ruoantuotannon säilymisen ja kehittymisen.

Alkutuotannolle ja elintarviketeollisuudelle on tarpeen löytää uusia kilpailukykyä parantavia toimintamalleja, jotka mahdollistavat tuotannon säilymisen ja kehittymisen pitkällä tähtäimellä. A-Tuottajat Oy:n (Atria Suomen alkutuotantoyhtiö) ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun yhteinen hanke keskittyy erityisesti sianlihantuotannon erityispiirteisiin osana biotalouden kestävää toimintaketjua.

Yksi hankkeen näkökulmista on lannan käsittely, joka ympäristönormien kiristyessä vaatii aivan uusia toimintatapoja. Hankkeessa hahmotellaan toimintakonsepti, jolla lantaravinteita voidaan siirtää kustannustehokkaasti ja ympäristövaikutukset huomioiden kotieläinkeskittymistä alueille, joilla ravinteista on pulaa. Samalla voidaan siirtää orgaanista ainetta alueille, joilla lantaa ei ole saatavilla.

Hanke luo pohjan laadukkaalle ja kestävälle lihantuotannolle, joka vastaa myös tulevaisuuden ympäristöhaasteisiin alentaen elintarvikesektorin ja maatalouden ravinnekuormitusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeen avulla luodaan pohjaa eteläpohjalaiselle biotalousklusterille. Tavoitteena on, että tämän selvityshankkeen pohjalta käynnistyy investointihankkeita.

Hankkeen toteutusaika on 1.8.2016–30.11.2017. Hankkeen kustannusarvio on 100 280 €, josta 42 % tulee EU:lta ja loput valtiolta. 

Lue hankkeen päätösseminaarin esitysmateriaali täältä!

Lisätietoja:

Teija Paavola
Projektipäällikkö, A-Tuottajat Oy
p. 050 466 3022
teija.paavola@atria.com

 

Lippu ja lause suomi.jpg