Mitä hiiliviljely on?

Hiiliviljely on viljelymuoto, jossa kohtaavat ympäristöystävällisyys, käytännönläheisyys ja satotuotteiden laadullinen ja määrällinen tarkoituksenmukaisuus. Hiiliviljelyssä hyödynnetään ympäristöystävällisiä ja maaperän orgaanisen aineksen lisäämiseen tähtääviä viljelyteknisiä ratkaisuja. Näitä ratkaisuja voivat olla esimerkiksi kevennetyt muokkausmenetelmät, kerääjäkasvien viljely, orgaanisen aineksen lisääminen maaperään ja syväjuuristen, runsaasti massaa tuottavien kasvien lisääminen osaksi tilan kasvilajivalikoimaa.

Ympäristötekoja ja kustannustehokkaita ratkaisuja


Carbon Action-hanke on Baltic Sea Action Groupin ja Ilmatieteenlaitoksen yhteinen tutkimus- ja kehityshanke. Carbon Action-hiilipilotoinnin avulla pyritään edistämään ilmastoystävällisten viljelytapojen yleistymistä ja etsimään tilatason kokeiden kautta erilaisia vaihtoehtoja hiilensidonnan tehostamiseksi. Atrialainen Setälä-Eerolan tila Hämeenlinnan Tuuloksesta on yksi sadasta rohkeasti hiilipilotointiin mukaan lähteneistä tiloista.


Maa multavaksi kuivalannan avulla


Setälä-Eerolan tilalla on 180 ternistä-teuraaksi kasvatuspaikkaa. Hämeenlinnan Tuuloksessa sijaitsevalla tilalla isäntäparina toimii Jari Eerolan ja Elisa Uusi-Heikkilä. Eerola muistuttaa, että ympäristöystävälliset viljelymenetelmät eivät ole ristiriidassa tehokkaan viljelyn kanssa ja monet hiilen sitomista edistävät ratkaisut ovat myös kustannustehokkaita.

Eerola arvioi, että esimerkiksi heidän tilallaan kyntämisestä luopumalla säästetään noin 5 000 euroa vuodessa. Tulevana keväänä tilalla lähdetään pilotoimaan maan multavuuden parantamista vasikoiden kuivalannan avulla ja minimoimalla koepellon muokkauskerrat. Verrokiksi osa koepellosta viljellään ostolannoitepanosten voimalla, ilman kuivalannan lisäämistä. Multavuuden kehittymistä seurataan analysoimalla samoista kohdista otettuja maaperänäytteitä viiden vuoden ajan.

Hiilipilotoinnit antavat arvokasta tieteellisesti tutkittua faktatietoa eri tyyppisten viljelyratkaisujen vaikutuksista satotasoihin ja ympäristökysymyksiin ja mahdollistavat entistä paremman tietotaidon hyödyntämisen hiilensidonnassa tulevaisuudessa.

 

Tahvola Essi

Atria Nauta -hankkeet

Tahvola Essi

046 921 5544

essi.tahvola@atria.com

Kehityspäällikkö, kasvinviljely. Optipalko ja Itua ja Vastetta -hankkeet