Systemic -Circular solutions for biowaste

SYSTEMIC-projektin tavoitteena on osoittaa, että ravinteiden talteenotto ja kierrättäminen biojätteistä, eläinten lannoista ja puhdistamolietteestä voi olla taloudellisesti järkevää. SYSTEMIC käsittelee tarpeita puuttua kasvavaan resurssipulaan ja edistää muutosta kohti kiertotaloutta tunnistamalla järjestelmällisesti innovatiivisia toimia, joilla orgaanisista jätevirroista otetaan talteen ja kierrätetään arvokkaita mineraalikomponentteja ja miten nämä toimenpiteet integroidaan paikalliseen ja alueelliseen kiertotalouteen optimaalisimmin.

Nykyisillä toimintatavoilla monet luonnonvarat ovat käymässä vähiin ja toisaalta taas jätemäärät ovat lisääntyneet. Valtavia määriä ravinteita hukataan jätteitä polttamalla, maaperään kertymisen kautta ja päästöinä vesistöihin ja ilmaan.
Biojätteet sisältävät monia arvokkaita ravinteita, joita voidaan ottaa talteen ja hyödyntää uudelleen, jolloin ravinnekierto sulkeutuu. SYSTEMIC:n tavoitteena on edistää kiertotaloutta demonstroimalla uusia toimintatapoja ravinteiden talteenottoon eläinten lannoista, puhdistamolietteistä ja ruokajätteestä.

SYSTEMIC projektia rahoittaa EU:n Horisontti 2020 tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma vuosina 2017-2021.

SYSTEMIC-konsortioon kuuluu 15 partneria.

Stichting Wageningen Research, Wageningen Environmental Research, Alankomaat
AMPower, Belgia
Groot Zevert Vergisting B.V., Alankomaat
Acqua & Sole S.r.l., Italia
Rika Biofuel Developments Ltd, Iso-Britannia
GNS - Gesellschaft für Nachhaltige Stoffnutzung mbH, Saksa
A-Tuottajat Oy, Suomi
ICL Fertilizers Europe C.V, Alankomaat
NIJHUIS WATER TECHNOLOGY BV, Alankomaat
PROMAN MANAGEMENT GMBH, Itävalta
UNIVERSITEIT GENT, Belgia
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO, Italia
VLAAMS COORDINATIECENTRUM MESTVERWERKING, Belgia
EUROPEAN BIOGAS ASSOCIATION, Belgia
The Rural Investment Support for Europe (RISE) Foundation, Belgia

Lisätietoja:

Paavola Teija

Projektipäällikkö

Paavola Teija

050 466 3022

teija.paavola@atria.com

Systemic -Circular solutions for biowaste


Projektin verkkosivuille pääset tästä.