Kosteikko märälle peltoalueelle

07.09.2023 14:52

Vilja- ja kosteikkoiltapäivä 28.8.2023, Reisjärvellä. Lyhennelmä Mullinmallin tilan Kimmo Mustikkaniemen esityksestä kosteikon laidalla.

mika-hanke blogi1.jpgYrittäjä Kimmo Mustikkaniemi kosteikon äärellä

Mullinmallin tilalle perustettiin vuonna 2018 vajaan kahden hehtaarin kosteikko. Kosteikko kuuluu Kiljanjärven valuma-alueeseen. Kiljanjärvelle tehdyn kunnostushankkeen myötä on vuosien saatossa perustettu Reisjärven alueelle viisi eri kosteikkoa.

Tämä kosteikko tehtiin sellaiselle peltoalueelle, joka on aina ollut todella märkä. Maalaji on etupäässä turvetta tässä kohdassa. Kosteikkoalueeseen lasketaan vesialueen lisäksi rannoilta noin 3 metriä reuna-alueita.

mika-hanke blogi2.pngKosteikko on monimuotoinen, V-mallinen

Kosteikon rahoittajana oli metsäkeskus. Metsäkeskuksen intressinä oli lähteä rahoittamaan tätä hanketta, koska tämän kosteikon valuma-alue tulee lähes kokonaan metsäalueilta. Metsävaluma-aluetta on 386 hehtaaria ja peltovaluma-alue on tähän kosteikkoon vain noin 6-7 ha.

Kosteikon suunnittelu lähti liikkeelle vuonna 2017. Syksyllä 2017 Otson suunnittelijan kanssa yhdessä suunniteltiin kosteikon muoto ja koko sekä tapitettiin alue. Alue kaivettiin kevättalven ja alkukesän 2018 aikana. Aluksi lumet otettiin pois. Tämän jälkeen maat nostettiin kaivurilla lähialueiden pelloille alaviin kohtiin. Näin saatiin myös lähipeltojen kuivavaraa parannettua. Maata siirrettiin kaikkineen n. 7500–8000 m³. Lisäksi tehtiin useita patoja. Vuonna 2018 tehtiin ProAgrian kanssa viisivuotinen kosteikonhoitosopimus. Alkuun hoitosopimuksen korvaus oli 450 €/ha ja myöhemmin se on noussut, ollen tällä hetkellä 500 €/ha. Kosteikon hoitotöistä pidetään hoitopäiväkirjaa.

Kosteikon keskisyvyys on noin 70 cm. Syvimmät kohdat on kaivettu patojen yläpuolelle, 120 senttiin. Niiden korkeus on nyt noin 95 cm eli saostumaa on kertynyt jonkin verran. Saostumaa ei ole tähän mennessä kaivettu pois, mutta näillä näkymin lähiaikoina kaivetaan. Kosteikon reunuspellot eivät ole tällä hetkellä aktiiviviljelyssä, mutta aiotaan ottaa lähiaikoina aktiiviviljelyyn.

Tällä hetkellä on suunnitteilla toinen mahdollinen parin hehtaarin kosteikko, johon rahoitus tulisi Elyn kautta. Rakentamissuunnitelma tähän tulee Maveplanin kautta. Tätä kautta suunnitelman tekoon voi käyttää Neuvo-rahaa. Jos kosteikko on yli 0,6 ha, toteutuneista kustannuksista on mahdollista saada korvausta 12000 €/ha. Kimmo Mustikkamäen mukaan hehtaarikustannus ei saisi nousta juurikaan yli 10000 €/ha, että kosteikon tekeminen on järkevää, koska alue kuitenkin poistuu kosteikon myötä peltoviljelystä.

Kimmokkeena kosteikon tekemiseen Kimmolla on ollut se, että ”hän oli tuskastunut rääpimään näitä rapakoita”.

Kirjoittaja

Holmi Leea

Atria Nauta -hankkeet

Holmi Leea

050 411 0827

leea.holmi@atria.com

Hanketyöntekijä, Menestyvä ja ilmastokestävä karjatalous

tutustu hankkeeseen