DG-hanke

DG-hanke

DG-hanke: Maitotilojen Discussion group -toimintaa yli rajojen

Hankkeen tavoite

Hankkeen päätavoitteena on koota perusasiat erittäin hyvin hallitsevia ja kehityshaluisia maitotilayrittäjiä yhteen ja nostaa heidän yrittäjäosaamistaan entisestään. Osaamisen nosto ja yrittäjien kehityksen tukeminen tapahtuvat kehittämällä ja testaamalla uusi toisilta oppimisen ja tiedonvaihdon valtakunnallinen ryhmätoimintamalli. Hankkeen tulokset toimivat esimerkkinä muille maitotilayrittäjille.

Osatavoitteina on:
• Kytkeä suurimpien maitotilojen yrittäjiä keskenään valtakunnalliseen yhteistyöhön
• Ylläpitää yrittäjien kehityshakuisuutta ja tulevaisuuden uskoa
• Kehittää aidosti yrittäjien kanssa ja lähtökohdista valtakunnallinen discussion group –toimintamalli
• Nostaa yrittäjien talous- ja strategiaosaaminen seuraavalle tasolle
• Kehittää yrittäjien valmiuksia digitaalisen etäosallistumisen osalta ja selvittää niihin liittyviä hyviä käytäntöjä
• Toimia esimerkkinä muille maitotilayrittäjille ja tätä kautta tuoda positiivista nostetta maitotalouteen laajemmin

Määrällisinä tavoitteina on:
• 10 yritystä koko Suomesta (2 ryhmää x 4-6 tilaa/ryhmä)

Lue hankkeen esittely Savonia AMK:n sivuilta