Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaSika » Terveisiä sikalasta » Ammattitaitoa lisää AtriaSika asiantuntijoille Juniori- ja Senioriakatemian kautta

Ammattitaitoa lisää AtriaSika asiantuntijoille Juniori- ja Senioriakatemian kautta 


Juniori- ja Senioriakatemian kautta nostetaan AtriaSika alkutuotannon asiantuntijoiden ruokintaosaamista. Toukokuussa 2016 aloitetut koulutukset on nyt saatu päätökseen Junioriakatemian osalta. Edessä ovat Senioriakatemian syventävät koulutukset.

Ruokinta on kaiken ydin
Viime vuosien aikana eläinten genetiikka on muuttunut, mikä on luonut mahdollisuuden paremmalle kasvulle ja hedelmällisyydelle. "Nämä asiat asettavat henkilökunnalle aivan uudenlaisen haasteen ymmärtää eläinten tarpeet", A-Rehun sikarehujen myyntijohtaja Lasse Åberg toteaa. Eläinten kasvupotentiaali on noussut huimasti ja emakot tuottavat yhä enemmän porsaita. Tämä asettaa myös emakoille korkeammat vaatimukset porsaiden hoitoon. Emakoita pitää osata ruokkia oikein, sillä ruokinta on kaiken ydin. Vanha sanonta ”Sika on laarista kotoisin” pitää edelleen paikkansa.

Rehumaailma muutoksen tiellä
Rehuarvomaailma on muuttunut viime vuosina. Rehuyksiköiden sijaan nyt puhutaan megajouleista. "Meidän asiantuntijoiden tulee ymmärtää näiden erot ja arvomaailman muutokset. Tulevaisuudessa rehuyksiköt ja megajoulet tulevat molemmat pysymään ruokintasuunnitelmissa, mutta jatkossa puhutaan enemmän megajouleista", Lasse kertoo. Toinen merkittävä muutos on tapahtunut eläinten genetiikassa. Tämä tarkoittaa, että meidän pitää pysyä genetiikan asettamien vaatimuksien mukana. Rehustuksen täytyy pysyä uusien vaatimusten mukaisella tasolla.


Lasse Åberg ja Soile Kyntäjä tarkkailemassa kauden satoa

Junioriakatemiassa aloitettiin ruokinnan perusteista

Junioriakatemia on henkilökunnan koulutusohjelma, jossa on lähdetty liikkeelle ruokinnan perusteista. Henkilökunnan pitää ymmärtää mitä raaka-aineita rehut sisältävät. Koulutuksien tavoitteena on ollut luoda hyvä pohja ruokintasuunnitelmien tekemiselle niin, että porsaille, emakoille kuin lihasioillekin saadaan oikeanlaiset ruokintasuunnitelmat. Koulutukseen ovat osallistuneet Tarja Takala, Ida Nygård, Ossi Hakala-Rahko, Daniel Klockars, Heikki Parviainen, Tiina Puska, Marko Övermark, Christer Rönnqvist ja Antti Hyppönen.

Eläinten ruokinta ei ole pelkkää rehuraaka-aineita, vaan siihen kuuluu myös joukko muita asioita. Viljan viljely on tärkeä osa-alue, että saadaan mahdollisimman hyvälaatuista ja tarkoituksenmukaista viljaa. Lisäksi esimerkiksi ruokintatekniikka, käyrät ja hygienia vaikuttavat ruokinnan onnistumiseen. Nämä kaikki osa-alueet kuuluvat koulutuksiin.
Junioriakatemia-koulutuksissa asioita on käyty läpi teoriassa. Käytännön harjoitukset on toteutettu ryhmätöinä, jolloin pienryhmissä on tehty erilaisia ruokintaratkaisuja ja -
suunnitelmia.

Senioriakatemiassa syvennetään ruokintaosaamista
Junioriakatemia on nyt ohitse ja nyt henkilökunnan koulutukset jatkuvat Senioriakatemiassa. Senioriakatemiassa syvennetään sitä ruokintaosaamista, mikä Junioriakatemiassa on saatu. Koulutuksien tavoitteena on ymmärtää mitä rehuseoksen pitää sisältää ja sen pohjalta osataan tehdä oikeanlaisia ruokintasuunnitelmia eläinten tarpeiden mukaan.

”Ruokintaosaamisessa oppiminen on ikuista, tässä työssä ei tule koskaan valmiiksi asiantuntijaksi”

Ruokintasuunnitelmat nyt entistä useammalta
Koulutuksien ansiosta AtriaSika-ketjun ruokintaosaaminen on kasvanut ja nykyisin esimerkiksi ruokintasuunnitelmia pystyy tekemään kaksinkertainen määrä aiempaan verrattuna. Ruokintaosaamiseen halutaan panostaa, siksi siinä kouluttautuminen on
jatkuvaa. Senioriakatemian on tarkoitus jatkua noin vuoden verran, mutta kouluttautuminen ei kuitenkaan pääty. "Maailma muuttuu ja meidän on muututtava koko ajan sen mukana", Lasse päättää.

Janette Peltola
Harjoittelija