Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaSika » Ruokinta ja rehut » A-Lihasika

A-Lihasika Lihasikojen ruokinta on avain onnistuneeseen lihasikojen kasvatukseen. Ruokinnalla on olennainen merkitys niin päiväkasvulle kuin ruhon ja lihan laadulle. Lisäksi tulee huomioida sian ikä ja kasvuvaihe. Päiväkasvun noustessa sika käyttää yhä suuremman osan rehusta kasvuun ja suhteessa vähemmän ylläpitoon. Alkukasvatusvaiheessa punaisen lihan osuus kasvusta on suuri. Ruokintaan panostaminen alkukasvatusvaiheessa maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin.


A-Rehun tuotteet lihasioille

A-Mix-täydennysrehut
Tiivisteet
Täysrehut

Lihasikojen vaiheruokinta

Vaiheruokinnalla pystytään hyödyntämään sikojen kasvupotentiaali kustannustehokkaasti. Samalla sikalailman ammoniakkipitoisuus laskee, karsinahygienia paranee ja yksikön typpipäästöt vähenevät.

Lihasioille on useampi vaihtoehtoinen ruokintakäyrä. Käyrän valintaan vaikuttaa sikalan olosuhteiden lisäksi ruokintakertojen lukumäärä. Jos siat lajitellaan karsinoihin sukupuolen mukaan, voidaan leikoille valita jyrkempi käyrä kuin imisille. Uuden kasvatuserän saapuessa on tärkeätä tarkistaa, että ruokintakäyrä lähtee porsaiden tulopäivänä liikkeelle sikojen painoa vastavasta kohdasta

Toteuta rehutyypin muutokset limittäin. Alkukasvatusvaiheessa rehua annetaan vapaasti. Rajoita leikkojen ruokintaa 60 elopainokilon jälkeen teurasruhon rasvoittamisen ehkäisemiseksi. Käytä imisäporsaille runsas-runsas ja leikoille runsas-niukka normeja. Huomioi ruokintasuunnitelmassa myös seoksen valkuais-, kivennäis- ja vitamiinipitoisuudet.

Ruoki siat liemiruokintaa käytettäessä neljä kertaa päivässä 60 kiloon saakka. Sen jälkeen riittää kolme päivittäistä ruokintaa. Lämpimällä säällä lisää tarvittaessa ruokintakertoja ja painota rehun määrää iltaan tai yöhön, niin että siat syövät ruokintakäyrän mukaisesti.

Vapaasti kuivarehuautomaateista ruokittaessa ruokintapaikkoja on vähintään kaksi kymmentä lihasikaa kohden. Huolehdi, että automaatissa on aina rehua.

Rehuhyötysuhde on lihasikatuotannon avainmittari

Tärkeimmät mittarit lihasikakasvatuksessa ovat tuotetun lihan määrä sikapaikkaa kohti vuodessa ja rehunhyötysuhde kiloa sianlihaa kohti. Tilojen välillä on suurta vaihtelua. Tuotantokustannus tuotettua sianlihakiloa kohti alenee, kun rehukustannuksia saadaan pienennettyä ja tuotantoa tehostettua.

Rehuhyötysuhteella tarkoitetaan, että montako rehuyksikköä rehua sika tarvitsee yhtä lisäkasvukiloa kohden. Tavoiteltava rehuhyötysuhde on 2,4 - 2,6, mutta yleensä se on korkeampi. Jos rehuhyötysuhde alenee 0,1 ry/lisäkasvukilo, niin lihakilon tuotantokustannus alenee 2,3 senttiä/tuotettu kilo ja 2,02 €/sika.

Tilojen välillä on suuria eroja myös lihaprosentissa. Syynä siihen ovat erilaiset ruokintastrategiat tiloilla sekä kasvunopeuden geneettinen potentiaali. Turhan korkea tai matala lihaprosentti aiheuttaa korkean rehuhyötysuhteen. Ruokinta tuleekin suhteuttaa geneettiseen potentiaaliin.

Käyttöohje jauhon partikkelikoon mittaamiseen seulomalla.

Kuvan hintatiedot ovat elokuun 2014 hintatasolla.