Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaSika » Ajankohtaista » Sika- ja siipikarja BAT – koulutus 26.4. Ilmajoella

Sika- ja siipikarja BAT – koulutus 26.4. Ilmajoella 

KUTSU

Sika- ja siipikarja BAT – koulutus 26.4.2017 KLO 10 - 14

KOULUTUSKESKUS SEDU/SEAMK, ILMAJOKI (Ilmajoen maatalousoppilaitos)

Ilmajoentie 525, 60800 ILMAJOKI

Hyvä toiminnanharjoittaja,

EU:n komissio on julkaissut sikojen ja siipikarjan tehokasvatuksen uudet BAT-päätelmät 21.2.2017 (Euroo-pan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU).  Päätelmät koskevat yli 40 000 siipikarjapaikan, yli 2 000 tuotantosikapaikan ja yli 750 emakkopaikan eläinsuojaa. Eläinsuojien ympäristölupien on jatkossa perustuttava BAT-päätelmiin (suom. parasta käyttökelpoista tekniikkaa). Kyseisten eläinsuojien ympäris-töluvat on tätä varten tarkistettava. Tarkistamista varten on laadittu selvityslomake, jonka olette saaneet aiemmin sähköpostissa/postissa.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja alueen tuottajajärjestöt järjestävät sika- ja siipikarjatiloille BAT-selvityslomakkeen täyttökoulutuksen. Koulutuksessa käydään läpi ympäristöministeriön laatimaa loma-ketta ja etsitään ratkaisuja mahdollisesti havaittuihin eläinsuojakohtaisiin lomakkeen täyttöä koskeviin kysymyksiin. Ruotsinkieliset lomakkeet pyritään jakamaan koulutustilaisuudessa niiden käännöstyön viipymisen takia.

Selvityslomake on toimitettava joko Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen (tai Länsi-ja Sisä-Suomen aluehal-lintovirastoon lupahakemukseen liitettynä) 21.8.2017 mennessä. Päätelmiä tulee ympäristönsuojelulain mukaan noudattaa neljän vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta.

Ohjelma
9:30    Kahvi
10:00  Avaus, MTK
10:15  BAT-päätelmät, ELY-keskus
10:30  Sikojen ja siipikarjan BAT-selvityslomakkeen läpikäyntiä, ELY-keskus
12:00  Ruokailu (omakustanteinen)
12:30  Lomakkeen läpikäynti jatkuu, ELY-keskus
14:00  Tilaisuus päättyy

Tervetuloa!

Lisätietoja

Ylitarkastaja Jutta Lillberg-Puskala, 050 3511089, jutta.lillberg-puskala@ely-keskus.fi
Överinspektör Martin Stenbacka, 040 5565534, martin.stenbacka@ely-keskus.fi