Skip Navigation LinksEtusivu » AtriaNauta » Emotila » Siitoseläinkauppa » Siitossonnien syntymätilojen ohjeet ja vaatimukset

Siitossonnien syntymätilojen ohjeet ja vaatimukset 

Siitossonnikasvattamoon tarvitaan jälleen hyviä pihvisonnivasikoita

POIKKEAVA AIKATAULU KASVATTAMON TÄYTÖSSÄ

Uuden siitossonnikasvattamon rakentamisen vuoksi sonnit otetaan vastaan poikakotiin kuukautta tavallista myöhemmin. Tavoitteena on aloittaa täyttö 16.11.2018. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa ja toivomme, että suunnittelette jo nyt, kuinka saatte asian järjestettyä. Sonnivasikoista ei tehdä normaalia (yli 230 vrk) ikävähennystä tästä syystä.  

TAVOITTEENA SAADA LISÄÄ TIETOA SYÖNTIKYVYN JA REHUN HYVÄKSIKÄYTÖN EROISTA

Samalla kun aloitamme toiminnan uusissa tiloissa, olemme selvittämässä ruokinnan mittauslaitteiston hankintaa poikakotiin. Tämä toisi sonninvalintaan ja jalostukseen lisää arvokasta ja taloudellisesti merkittävää tietoa.

VALITTAVIEN SONNIEN MÄÄRISTÄ JA RODUISTA

Tarjoamme ensi kaudelle 200 kasvukoepaikkaa viidelle liharodulle: angus, charolais, hereford, limousin ja simmental. Tavoitteena on, että samaa rotua olisi vähintään 25 kpl ja että mahdollisimman moni sonni olisi potentiaalinen siitossonni. Edellisten vuosien kasvukokeissa olleiden sonnien lukumäärä, karsiutumis-% sekä myyntimenestys vaikuttavat tilan saamien paikkojen määrään.

Koska emme ole moneen vuoteen ottaneet kasvukokeeseen limousineja, annamme niille tänä vuonna jouston sarvellisuudessa, mutta edelleen toivomme, että mahdollisimman moni niistäkin olisi joko syntymänupo tai nupoutettu, koska nupoilla sonneilla on suurin kysyntä. Sarvet haittaavat myös ruokintalaitteistojen käyttöä, huonontavat työturvallisuutta ja altistavat karsinassa olevat sonnit tapaturmille.

VAATIMUKSET POIKAKOTISONNEILLE 2018-19

Vaatimukset siitossonnikasvattamoon lähetettäville sonnivasikoille, syntymätilan terveysvaatimukset ja sonnien hinnan jakautuminen on selvitetty  Siitossonnikasvatustoiminnan ehdoissa, jotka löydät tämän sivun alalaidasta kirjautumisen jälkeen.

Siitossonnikasvattamossa noudatettavat käytännöt, aikataulut ja esimerkiksi ruokinnan pääperiaatteet on kuvattu "Poikakotikäsikirjassa" , jonka voit lukea kirjautumisen jälkeen tältä sivulta. 

ILMOITA SONNIVASIKAT SUSANNALLE VIIMEISTÄÄN 17.9.2018

Toimita Minun Maatilani -ohjelmasta tulostettu Eläinkortti (ei rekisterikortti) sekä täytetty sonnivasikan esittely -lomake kaikista sonnikasvattamoihin tarjottavista sonneista 17.9. mennessä sähköpostilla tai kirjeitse Atria Nauta palveluun Susanna Vehkaojalle. Tulostettavan tai sähköisesti täytettävän esittelylomakkeen löydät sivun alalaidasta kirjautumisen jälkeen.

Täytä lomakkeessa sarvellisuuskohdat huolellisesti! Kerro, mikäli vanhempien sarvellisuus on testattu geenitestillä. Keväällä 2019 hinnoittelemme homotsygoottinupot sonnit (sarvelliset rodut) 200 euroa korkeammalla lähtöhinnalla kuin testaamattomat tai heterotsygoottinupot.

Lopullisen eläinvalinnan toivomme olevan valmiina viimeistään 8.10.2018

LAITA NÄMÄ TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT KALENTERIIN

Siitossonnikasvattamoon siirrettävien sonnivasikoiden terveysasioiden tulee olla todistettavasti kunnossa hyvissä ajoin, mutta ne eivät myöskään saa vanhentua ennen eläinten siirtoa. Ilman terveystodistusta emme voi ottaa sonneja kasvatusasemalle.

Ota salmonellanäyte vasta lokakuun puolella ja kutsu eläinlääkäri tekemään todistuksia tulosten tultua viimeistään viikolla 43. Toimita terveystodistukset Susanna Vehkaojalle viimeistään 31.10.2018.

Toimita sonnilomakkeet, eläinkortit ja terveystodistukset osoitteella: susanna.vehkaoja@atria.com tai Atria Tuottajat, Susanna Vehkaoja, PL 910, 60061 ATRIA.

Yhteenveto syksyn aikatauluista:

Syyskuu Lokakuu Marraskuu
Syntymätilalle ei saa ostaa/siirtää uusia eläimiä 16.9. jälkeen. Aloita väkirehuruokinta viimeistään lokakuun puolivälissä.
Vieroita ja punnitse vasikat lokakuun loppuun mennessä.
Vasikoiden siirto kasvattamoon 16.11.2019 alkaen.
Valmistaudu luovuttamaan vasikat viikon 46-47 aikana.
Ilmoita siitossonnikasvattamoon lähtevät sonnivasikat Susannalle viimeistään 17.9. Ota salmonella- ja mahdollisesti tarvittavat BVD-näytteet viimeistään ma 8.10.
Ota mykoplasmanäytteet viimeistään 1.10. (Evira) tai 8.10. (Movet)*
 
  Postita ETT:n karjakohtainen terveystodistus täydellisesti täytettynä ja salmonellatutkimustodistus viimeistään 29.10.  


Tarvittavat näytteet ja todistukset:

  • Koko tilan kattava ETU nautakarjan terveystodistus, paperiversio 29.4.2013 tai sähköisesti Nasevassa laaja terveystodistus Pitopaikan eläinten terveystodistus + Liite (alle 2 kk vanha).
  • Myyjätila ei saa ostaa eläimiä 2 kk ennen vasikoiden myyntiä.
  • Olemme luopuneet BVD-tutkimusten teettämisestä, mutta tuontialkioiden vastaanottajat, myös tyhjäksi jääneet, on edelleen tutkittava kielteisin tuloksin.
  • Alle 2 kk vanha negatiivinen salmonellatutkimustulos.
  • Karjasta on otettu Mycoplasma bovis -vastustusohjelman A-tason näytteet (2 x 20 kpl) sekä v. 2018 1x20 näytteet ja tulokset negatiivisia.

Mycoplasma bovis -vastustusohjelma uudistui vuoden alussa. Tämä tarkoittaa, että ennestään A-tasolla olevien karjojenkin on otettava tänä vuonna 1x20 sierainlimanäytettä ennen syksyn kasvattamoiden täyttöä. Tulosten on oltava valmiina ennen kuljetuksia. Löydät uudet vastustusohjelman ohjeet ja lomakkeet täältä https://www.ett.fi/sisalto/mycoplasma-bovis-vastustusohjelma  (päivätty 28.2.2017).

On tärkeää tietää, oletko hankkinut tai lainannut eläimiä näytteiden ottojen välissä tai jälkeen ja minkälaisilta tiloilta nämä eläimet ovat tulleet.

* Eviran mukaan Mycoplasma-sierainlimanäytteiden analysointiin tulee varata 4 viikkoa aikaa. Jos pyydät tulokset puhelimitse, voit säästää viikon.  Suosittelen Movet Oy:n analyysiä, jonka tulokset tulevat viikossa. Lisätietoja tarvittavista näytteistä saa ETT/Erja Tuunaiselta 040 709 0021.

Kirjaudu lukeaksesi aiheesta lisää.