Laidunsuunnittelun ABC

Tuottava Nautatilan Nurmi-kehityshankeen puitteissa on luotu kaikille avoin emotilan laidunnussuunnittelutyökalu laidunkierron suunnittelun helpottamiseksiTyökalu mallintaa nurmen kasvun läpi kasvukauden yhdistettynä laiduntamiseen liittyvien reunaehtoihin. Työkalu ohjaa jakamaan käytettävissä olevat laitumet optimaalisesti sadon maksimoimisen näkökulmasta ja antaa ennusteen laidunkauden etenemisestä ja laidunten riittävyydestä sekä satotasosta. Maitotilat voivat myös hyödyntää työkalua, mikäli eläimet lähtökohtaisesti laiduntavat kaikki ajat lypsyjen välissä. 

Lue lisää laidunsuunnittelusta ja lataa työkalu käyttöösi