Avain onnistuneeseen asiakassuhteeseen

imagesive.png


Omassa työssäni pidän tärkeänä peruspilarina hyvien asiakassuhteiden luomisessa ja niiden ylläpitämisessä helppoa lähestyttävyyttä ja nöyrää asennetta asiakkaiden kohtaamisessa. Tärkeää on molemminpuolinen läpinäkyvyys ja luottamus. On oltava aidosti kiinnostunut asiakkaan tarpeiden löytämisestä ja kehittämisestä. Nopealla reagoimisella asiakkaan tarpeisiin on myös suuri merkitys. Asiakassuhteiden ylläpitämiseksi on oltava joustava, ”aina ei voi katsoa kelloa” kun asiakas ottaa yhteyttä. Aktiivinen yhteydenpito asiakkaan kanssa ylläpitää hyvää suhdetta. Isossakin yrityksessä asiakaan on saatava henkilökohtaista palvelua haluamansa henkilön kanssa.

Molemminpuoliset onnistumiset lisäävät luottamusta toimintaan ja motivoivat jatkamaan yhdessä eteenpäin. Hyvään asiakassuhteeseen kuuluu myös suoran rakentavan palautteen antaminen puolin ja toisin, koska palautteen kautta voi vain oppia ja kehittyä. Paras palkinto työstä on tyytyväinen asiakas, joka on suositellut osaamistani eteenpäin!