Kivennäisillä tarkkuutta ruokintaan

Kivennäisruokinnan koukeroita

Puhutaan sitten kivennäisaineista, hivenaineista, makro- ja mikrokivennäisistä tai mineraaleista, ovat ne yhtä kaikki epäorgaanisia yhdisteitä, joita nauta tarvitsee kasvuun, elimistön osmoottisen tasapainon säätelyyn, lihasten ja hermoston toimintaan, entsyymitoimintaan, hormonitoimintaan ja näiden kautta ne vaikuttavat tuotokseen ja lisääntymiseen.

Kalsium on määrällisesti tärkein nautojen kivennäinen. Maidontuotannossa kalsium on ensimmäinen ja natrium toinen maidontuotantoa rajoittava kivennäinen. Ummessa olevien lehmien ruokinnassa kalsiumin saantia on rajoitettava, jotta minimoidaan poikimahalvauksen riskejä. Myös ruokasuolan, eli hyvän natriumin lähteen, syöntiä voi olla tarpeen rajoittaa umpikaudella, sillä suolassa oleva kloori altistaa mahdollisesti utarepöhölle. Lypsykaudella ruokasuolaa voi antaa hieman huolettomammin. Maidon natriumpitoisuus on aina lähes vakio, joten natriumin puutoksessa ensimmäinen oire on maidontuotannon väheneminen. Aina vapaasti annettava suola ei kuitenkaan toimi, jos lehmät syövät sitä hurjasti yli tarpeen. Onneksi pääasiassa sekä kalsium- että natriumtäydennys on helppo toteuttaa lehmän ruokinnassa kalkin ja suolan avulla.

Fosfori ja kalium ovat kalsiumin jälkeen määrällisesti tärkeimmät kivennäisaineet naudoilla. Kaliumista ei käytännössä koskaan ole puutetta kotoisella säilörehuvaltaisella ruokinnalla. Fosforia täytyy tarkistella jo hieman tarkemmin. Nurmien fosforipitoisuus vaihtelee jonkin verran lannoituksen mukaan ja lisäksi nurmen kasvuaste vaikuttaa kasvin fosforipitoisuuteen. Myös nurmilajien välillä on vaihtelua fosforipitoisuuksissa. Fosforitäydennyksestä on huolehdittava etenkin lihanaudoilla, kun tavoitellaan korkeita päiväkasvuja. Toisaalta umpilehmien ruokinnassa fosforia olisi vältettävä, sillä runsas fosforin saanti voi altistaa poikimahalvaukselle.

Magnesium on jo hieman mutkikkaampi. Naudan on saatava magnesiumia ravinnostaan jatkuvasti, sillä luustossa olevaa magnesiumia se ei voi käyttää varastona kuten kalsiumia ja fosforia. Magnesium imeytyy pötsistä ja vain noin 17-20 % rehun magnesiumista ylipäänsä imeytyy. Pötsin olosuhteet vaikuttavat merkittävästi magnesiumin imeytymiseen ja hyväksikäyttöön. Rehun runsas typpipitoisuus lisää pötsin ammoniakkipitoisuutta ja heikentää magnesiumin imeytymistä. Vastavuoroisesti pötsissä nopeasti hajoavat hiilihydraatit, kuten tärkkelys, parantavat magnesiumin imeytymistä laskemalla pötsin pH:ta. Toisinaan magnesiumin puutosoireita voi esiintyä, vaikka ruokinta näyttäisi olevan laskennallisesti kohdillaan, sillä eri rehujen välillä on suuria eroja magnesiumin todellisessa hyväksikäytössä.

Lisätäänpä hieman haastetta ja otetaan mukaan hivenaineet, jokunen vitamiini ja kaikkien näiden yhdysvaikutukset: Liiallinen fosforin tai magnesiumin määrä heikentää kalsiumin imeytymistä. Toisaalta liika kalsium voi puolestaan heikentää magnesiumin imeytymistä. Kuitenkin magnesium imeytyy pötsistä yhdessä kalsiumin ja natriumin kanssa. Natriumin puute heikentääkin magnesiumin imeytymistä. Magnesiumin puute puolestaan vähentää D-vitamiinin hyväksikäyttöä ja D-vitamiini osallistuu olennaisesti kalsiumin imeytymiseen. Kalium heikentää magnesiumin imeytymistä, kuten myös fosfori, rikki ja alumiini suurina annoksina. Lisäksi kalium heikentää natriumin hyväksikäyttöä. Seleeni ja E-vitamiini ovat kytköksissä toisiinsa, sillä vähäinen E-vitamiinipitoisuus lisää seleenin tarvetta. Kalsiumin liiallinen ja toisaalta myös liian vähäinen saanti heikentää seleenin imeytymistä. Tästä voikin seurata jodin puute, sillä seleeni vaikuttaa jodin aineenvaihduntaan säätelemällä siihen tarvittavien hormonien määrää.

Ja niin edelleen. Pysyitkö samalla kartalla? Älä välitä, jos et pysynyt. Tämä kivennäisten, hivenaineiden ja vitamiinien yhteys taitaa olla jotain saman suuntaista kuten naisten aivot joskus kuulemani kuvauksen mukaan: Miehen aivojen kuvattiin sisältävän laatikoita. Voit ottaa yhden laatikon kerrallaan ja käsitellä sen sisältöä, puhua laatikon asiasta, olkoon se sitten vaikka auto. Naisen aivojen kuvattiin olevan kasa sekaisin olevia rautalankoja, jotka koskettavat useasta kohdasta toisiaan. Kun nainen alkaa puhua autosta, puhuukin hän hetken päästä edelliskesän Lapin reissulla auton ikkunasta nähdystä sopulista.

En anna miehille ohjeita tai vinkkejä siihen, miten pärjäätte naisten ajastusmaailman kanssa, mutta kivennäisruokintaan minulla on onneksi helppo ratkaisu. A-Rehun asiantuntijat ovat miettineet ja laskeneet kaiken valmiiksi. A-Rehun kattavasta kivennäisvalikoimasta löytyy valmis ratkaisu jokaiseen ruokintatarpeeseen. Kaikki A-Rehun lypsävien lehmien kivennäiset sisältävät sekä epäorgaanista että orgaanista seleeniä. Orgaaninen seleeni varastoituu lihaksiin ja epäorgaaninen seleeni maksaan. Näin ollen seleenien imeytyminen ja hyväksikäyttö eroavat toisistaan. Kivennäisten sisältäessä molempia, varmistetaan lehmien seleenin saanti. Perus kivennäisten lisäksi vähäkuituisten säilörehujen kaveriksi valikoimasta löytyy myös sulavaa kuitua sisältävät ohrarehukivennäiset.  Varmimman kivennäisruokinnan saat, kun teetät säilörehusta laajan kivennäisaineanalyysin ja annat A-Rehun asiakkuuspäällikön valita parhaiten sopivan kivennäisen eläintesi tarpeeseen.

A-Rehu - Ruokkii hyvää