Uuden viljasadon käyttöä haastavat hometoksiinit

14.12.2023 14:43

TEK_0010.jpg

Sikojen ruokinnan näkökulmasta kuluvan vuoden viljasadon osalta keskustelua ovat aiheuttaneet eniten laskeneet hehtolitrapainot sekä viljan kohonneet hometoksiinipitoisuudet, kuten deoksinivalenoli (DON).

Edustavat viljanäytteet, analyysit ja niihin perustuvat ruokintasuunnitelmat kuhunkin tilanteeseen sopivine täydennysrehuineen auttavat näiden haasteiden hallinnassa, muistuttaa A-Rehun sikarehujen tuoteryhmäjohtaja Harri Muilu.  

– Tilojen A-Rehulle lähettämistä näytteistä saadut tulokset osoittavat, että uuden sadon hehtolitrapainot ovat ohran ja vehnän osalta olleet alkuvuoden tuloksia alemmalla tasolla. 
Kauran osalta paino on käytännössä sama kuin alkuvuonna. Kuten muinakin vuosina, vaihtelu tilan viljaerien ja tilojen välillä on merkittävä. 

Yleisin hometoksiini 

Kuluvan vuoden sadosta on A-Rehulla teetetty aiempaa enemmän DON-hometoksiinimäärityksiä.  

– Kaikista viljalajeista tehdyissä määrityksissä DON-toksiineja on löydetty noin joka toisesta näytteestä sellaisia määriä, että ne on syytä huomioida sikojen ruokintasuunnitelmaa ja toteutusta tehdessä, Muilu toteaa.  

Yleisimmin DON-toksiineja on löydetty kaurasta. Sian ruokinnan näkökulmasta kauran käyttömäärät tilalla ovat usein sen verran pieniä, että DON laimentuu muuhun rehuun, mikäli muut viljat ovat puhtaita. 

– Tiineiden emakoiden kohdalla tulee huomioida kauran usein korkea määrä rehuseoksessa. Ratkaisevaa on DON-toksiinien määrä valmiissa sian rehussa, muistuttaa A-Rehun sikarehujen kehittämispäällikkö Kimmo Kytölä

DON-toksiineja löytyy myös ohrasta ja vehnästä, joskus jopa sellaisia määriä, että vilja on kokonaan kelpaamatonta ruokintaan. 

Hometoksiinien vaikutuksia  

Kytölä toteaa, että hometoksiinit rajoittavat tuotantoa monin eri tavoin – toksiinista riippuen.  

– Osa vaikuttaa erityisesti sikojen hedelmällisyyteen, toiset rehun hyväksikäyttöön ja kasvuun. DON-toksiinien läsnäolo näkyy ensimmäisenä syönnissä. Mitä suurempi on altistus, sitä rajumpi on vaikutus syöntiin.  

Pahimmillaan siat saattavat kieltäytyä syömästä toksiinipitoista rehua kokonaan. Tilanteen hallitsemiseksi A-Rehulla on tuotu syksyn aikana sikarehujen valikoimaan useita rinnakkaistuotteita, eli teolliseen täydennysrehuun on lisätty toksiinieliminaattori.

Toksiinien eliminointi rehusta vaatii monipuolista lähestymistapaa: 
– A-Rehun bind-rehuissa on lisättynä eliminaattoria, joka omaa ominaisuuksia sekä kaappaamisesta että pilkkomisesta, mainitsee Kytölä. 

Lajittelusta apua 

Tilalla DON-toksiinien määrää voi koittaa pudottaa ylimääräisellä lajittelulla. Tavallisimmin DON-toksiineja esiintyy enemmän pienimmissä jyvissä, joten jos lajittelu ennen jauhatusta on mahdollista kannattaa sitä harkita. 

– Mikäli viljoistasi löytyy toksiineja, mietitään yhdessä tehokkaimmat keinot. Ratkaisevaa on, miten paljon toksiineja on sian edessä valmiissa rehuseoksessa. Meiltä löytyy laaja valikoima lihasikojen, emakoiden ja porsaiden teollisia bind-rehuja, jotka on varustettu tilanteen hallintaan tarkoitetulla toksiinieliminaattorilla. Meiltä löytyvät myös tuotteet tilalla tapahtuvaan annosteluun, Kytölä ja Muilu kertovat.  

DON-pitoisuuksien seuranta Anoralla 

Anoran prosessinäytteistä seurataan viljan DON-pitoisuuksia säännöllisesti. Pitoisuudet ovat olleet viime vuotta korkeammalla tasolla, mutta silti alle jopa elintarvikelaatuisen viljan raja-arvojen. DON-toksiinien päätymistä OVR-liemeen vähentävät Anoran tekemä tehokas puhdistus ja lajitteluprosessi sekä ohran kuorinta ennen prosessia. 

Kirjoittajat:

A-Tuottajat/A-Rehu