Tuliko jyvien mukana hometoksiineja?

On se aika vuodesta, kun viljan laatu alkaa paljastua. Onko viljassa hometoksiineja?

Useat tekijät vaikuttavat homeiden kykyyn tuottaa hometoksiineja. Ainakin osassa maata on ollut hometoksiinien muodostumiselle otolliset puitteet. Toksiinit pääsevät puremaan viljaan herkimmin silloin, kun vilja kärsii stressistä kuten kylmästä, kuumasta, kuivuudesta tai märkyydestä. Suurimmalla todennäköisyydellä toksiini iskee viljaan kukintavaiheessa. Näitä tekijöitä, kun alkaa kasvukaudelta summaamaan, saattaa tämän syksyn sadossa olla hyvinkin toksiineja.

Sikojen rehuksi menevien viljojen hometoksiineista on hyvä määrittää toksiinipitoisuus. Toksiinien määrästä saa käsityksen, kun antaa viljat analysoitavaksi. Suomessa yleisimmin esiintyvä homemyrkky on DON (deoksivalenoli). Muutamaa muutakin toksiinia, kuten zearalenoni (ZON), T-2, HT-2, voidaan kohtuullisin kustannuksin analysoida. Kaikkiaan rehukasveissa esiintyviä toksiineja on useita satoja.

Toksiinit vaikuttavat monin tavoin sikojen vastustuskykyyn ja siten myös kasvuun, rehunhyväksikäyttökykyyn, hedelmällisyyteen ja terveyteen. Siat ovat tuotantoeläimistämme herkimpiä toksiinien vaikutuksille. Oireilevat siat on yksistään riittävä peruste ryhtyä torjumaan hometoksiinien aiheuttamia haittoja.

Toksiinien aiheuttamia haittoja voidaan torjua lisäämällä rehuun aineita, jotka kaappaavat ja kiinnittävät myrkyt itseensä ja/tai hajottavat myrkyt harmittomiksi. Suomen olosuhteissa toksiineja vastaan tarvitaan molempia keinoja hyväkseen käyttämä valmiste. A-Rehun käyttämä ja myymä Mycofix Plus on tuollainen. Se on edelleen ainoa EU:n hyväksymä rehun lisäaine, jolla on todistetusti vaikutuksia hometoksiineja vastaan. Tuollaista statusta ei kevein perustein myönnetä, vaan se vaatii monia pitkäkestoisia kokeita ja testejä.

Mycofixiä voi suositella, sillä se todistetusti auttaa!

Kytölä Kimmo

Rehujen tuotekehitys

Kytölä Kimmo

040 583 0546

Kehityspäällikkö, sikarehut