Tehokas laiduntaminen maitotilalla

03.04.2020 12:33

Elina Juutinen ja Heikki Kuisma ottavat täyden hyödyn irti laitumista maitotilallaan Hartolassa. Tilalla on 50 lehmää ja parsinavetta, ja keskituotos oli viime vuonna 11 000 EKM.

imagenetj.png

Vuonna 2019 laidunkautta riitti viisi kuukautta. Alku- ja loppukesää sekä hellepäiviä lukuun ottamatta lehmät olivat kokoaikalaidunnuksessa.

– Samalla kun annan lisää laidunta, tarkkailen kiimat. Keskimäärin laidunkaistan vaihtoon menee noin vartti päivässä. Lehmät oppivat siihen nopeasti, kertoo Elina.

Laidunseos valittava huolella

Tehokas laiduntaminen alkaa nurmen perustamisesta. Laidunseoksessa on useita kasvilajeja, ja tavoitteena on tiheä kasvusto. Täydennyskylvö tehdään ensimmäisenä satovuonna. Laitumia lannoitetaan ja puhdistusniitetään kolmesti kesässä. Ensimmäinen lannoitus tehdään heti, kun pelto kantaa.

Joka päivä uutta laidunta

Laidunalueen ympärysaidat on tehty joko High Tensile -tekniikalla tai tavanomaisella kestopuutolppa-rautalanka-tekniikalla. Lohkot jaetaan pienempiin kaistoihin niin, että joka päivä lehmät saavat uutta nurmea syödäkseen. Kaista-aidoissa hyödynnetään keloja sekä saparo- ja multitolppia. Niillä rakennetaan lehmille kujia nopeasti ja estetään lehmien pääsy syödylle alueelle, jotta nurmi pääsee heti huilaamaan. Multitolppa pysyy tukevasti maassa kulmauksissakin. Keloja lankoineen tarvitaan kaksi; toinen lankalinja syötössä olevan ja syödyn alueen väliin ja toinen vuorokauden nurmimäärän verran edelle. Keskimäärin laidunkaistan vaihtoon menee noin vartti päivässä.

Laidunkauden suunnittelulla nurmi riittämään

Elina vakuuttaa, että laidunsilmä kehittyy käytössä. Laidunalan mitoitukseen hän suosittelee yhtä aaria per lehmä kokoaikalaiduntamiseen ja puoli aaria per päivä osa-aikalaiduntamiseen. Nurmen kasvu hidastuu kasvukaudella, ja samalla nurmen vaatima lepoaika pidentyy. Heidän tilallaan laidunkiertoja mahtuu kesään kuusi.

Vesipiste siirtyy lehmien mukana

Laidunalueelle on vedetty vesi runkolinjoilla, ja käytössä on uimurialtaat. Vesipistettä siirretään laiduntamisen edetessä, mutta aidat järjestetään niin, ettei vettä tarvitse joka päivä altaassa vaihtaa. Aroille lehmille pidetään aina myös väistöallasta, sillä riittävä juominen on lypsylehmälle tärkeää.

Lisää vinkkejä laiduntamiseen löydät
emolehmätilan ja maitotilan laidunoppaista