Ruisvehnää sioille?

28.06.2023 14:23

Viime vuosina kiinnostus ruisvehnää kohtaan on lisääntynyt sikojen ruokinnassa, mutta käyttökokemuksia ja tutkimusta aiheesta on vielä melko vähän. Honkalan tilalla testattiin alkuvuodesta ruisvehnää sikojen rehuna.  

Ruisvehnä oli alkujaan nimensä mukaisesti vehnän ja rukiin risteytys. Aiemmin ruisvehnä on ollut varsin sopimatonta yksimahaisille, koska se on ollut enemmän rukiin kuin vehnän kaltainen. Jalostuksen avulla nykyiset lajikkeet muistuttavat niin ulkonäön kuin ravitsemuksellisten arvojen suhteen enemmän vehnää kuin ruista, jonka vuoksi kiinnostus sen käyttöön eläinten ruokinnassa on kasvanut.  

Uuden tukikauden viljelykiertovaatimus kannustaa viljaa viljeleviä tiloja hakemaan uusia kasveja viljelykiertoon. Syyskylvöinen ruisvehnä omaa korkean satopotentiaalin, se pensoo jo syksyllä ja sen talvenkestävyys on syysvehnää parempi. Luken viljatasearvion mukaan ruisvehnää viljeltiin viime satokaudella Suomessa 10 000 tn rehukäyttöön. 

Miten ruisvehnän kanssa onnistuttiin? 

Honkalan tilalla ruisvehnä kattoi 30 % käytetystä viljan määrästä. Ruisvehnän valkuaispitoisuus oli ohraa heikompi, ja siksi valkuaistäydennykseksi rehuun tarvittiin ohraruokintaa hieman enemmän ohravalkuaisrehua.  

– Ruisvehnä toimii kohtuullisen hyvin sikojen rehussa”, toteaa koetoimintaa Honkalan tilalla käytännössä pyörittävä Jaakko Honkala.  

– Jos jotakin tekisin toisin, niin laskisin hieman ruisvehnän määrää. Syönnin kanssa oli hieman haasteita, ja ruokintamääriä piti laskea normaalista tasosta. Voi olla, että ruisvehnä ei ollut niin maittavaa kuin normaali rehu.  

Honkala muistuttaa myös rehunäytteiden oton tärkeydestä.  

– Kun uusia rehukomponentteja testataan, on todella tärkeää analysoida rehunäytteitä, jotta tiedetään oikeasti mitä syötetään. Kokemus oli kokonaisuutena positiivinen, ja uusintakoe voitaisiin tehdä esimerkiksi 20 %:n käyttömäärällä. 

Ruisvehnällä ruokittujen sikojen tulokset eivät olleet aivan sitä luokkaa kuin mitä Honkalassa yleensä. Päiväkasvu oli 1070 g päivässä ja sikojen lihakkuusprosentti 58,8. Sikoja jouduttiin myös siirtämään normaalia enemmän sairaskarsinaan hännänpurennan vuoksi.  

Vuoden 2021 loppupuolella tehtiin ruokintakoe, jossa käytettiin ruista samalla viljan suhteella kuin ruisvehnää tässä kokeessa. Näiden kokeiden perusteella ruis toimi ruisvehnää paremmin. Molemmat viljalajikkeet kuitenkin toimivat sikojen rehukomponenttina ja tuovat sitä kautta mahdollisuuksia pellon viljelykiertoon. Taloudellisesti tarkasteltuna kummastakaan lajikkeesta ei kannata juurikaan maksaa ohraa korkeampaa hintaa.

”Molemmat viljalajikkeet toimivat sikojen rehukomponenttina ja tuovat sitä kautta mahdollisuuksia pellon viljelykiertoon.” 

Kirjoittajat:

Immonen Niina

Tuotannon kehitys

Immonen Niina

040 482 5895

Kehityspäällikkö

Kytölä Kimmo

Rehujen tuotekehitys

Kytölä Kimmo

040 583 0546

Kehityspäällikkö, sikarehut

lue lisää sikojen ruokinnasta