Pitkäjänteistä työtä ”tehdään vaan” -mentaliteetilla

teemajuttu 4_2021_sika.jpg

Hannu Heikkilä on kuulunut tuottajajäsenenä Atria Sika -kehitysryhmään vuodesta 2016 lähtien ja toimii nyt kehitysryhmän puheenjohtajana. Kysyimme Hannulta, mitä kehitysryhmä sai aikaan viime vuonna ja mitkä ovat odotukset tälle vuodelle?

MIKÄ ON ATRIA SIKA -KEHITYSRYHMÄ JA SINUN ROOLISI SIINÄ?

Atria Sika -kehitysryhmä koostuu seitsemästä tuottajajäsenestä, A-tuottajien nimeämästä edustajasta ja Atria Sika -toimihenkilöistä. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Ryhmän kokoonpanossa pyritään huomioimaan muun muassa eri tuotantomuodot ja alueellisuus. Oma roolini puheenjohtajana on ensinnäkin saada kaikkien jäsenten ääni ja mielipide kuuluviin ja osallistumaan keskusteluun. Lisäksi tehtävänäni on viestiä aktiivisesti asioista ketjun sisällä.

MIKÄ ON ATRIA SIKA -KEHITYSRYHMÄN ROOLI ATRIALAISESSA TUOTANTOKETJUSSA?

Atria Sika -kehitysryhmä on sikaketjun apuna. Ryhmä koostuu aktiivisista tuottajista ja toimihenkilöistä ja yhteinen tahtotilamme on askel kerrallaan pyrkiä varmistamaan, että tulevaisuudessakin suomalaisen puhtaan ruuan tuottaminen on kannattavaa ja elinkeino säilyy vahvana. Ryhmän tavoitteena on muodostaa realistinen ja ajankohtainen kokonaiskuva koko tuotantoketjun tilasta ja kehityksestä. Tuotannonkehityksen vaatimia muutoksia pohditaan ja sparrataan yhdessä A-tuottajien kanssa. Tuotannon kannattavuuden ja sen kehityksen seuranta on erityisen tärkeää. Myös sujuva tiedonvaihto Atrian ja tuottajien välillä lisää yhteisymmärrystä.

KEHITYSRYHMÄN TAVOITTEET JA ONNISTUMISET VUONNA 2021?

Viime vuoden suurimpana tavoitteena oli saada tuotannon talousseuranta yhteisesti käytäntöön ja siinä on mielestäni onnistuttu hyvin. Koronan tuomat rajoitukset estivät live-kokoukset ja Teams-palaverit tulivat tutuiksi. Markkinoiden nopea muuttuminen huomiotiin lisäämällä lyhyempiä palavereita pitkin matkaa.

Sikatilojen erilaisuudesta johtuen talouden kokonaiskuva on ollut aiemmin summittainen ja saattanut perustua yhden tilan esittämään laskelmaan. Nyt tuottajajäsenet ja toimihenkilöt ovat yhteisesti selvittäneet tuotot ja kulut erittäin hyvin. Paljon tietoa on saatu varsinkin tulopuolelta olemassa olevista järjestelmistä, mutta joitakin kulueriä on vertailtu ryhmässä pitempään. Prosessin onnistumisesta saa kiittää koko ryhmää ja erityisesti Jaakko Kohtalaa. Pitkäjänteisesti, ”tehdään vaan” -mentaliteetilla on päästy laskelmaan, jossa tieto on ajantasaista ja lähellä tilajoukon mediaania. Tästä on hyvä kehittää eteenpäin.

UUSI KOKOONPANO KEHITYSRYHMÄSSÄ JA ODOTUKSET TULEVAAN VUOTEEN?

Tälle vuodelle ryhmän tuottajajäsenten lukumäärää nostettiin yhdellä henkilöllä. Tällä lisäyksellä mahdollistamme entistä monipuolisemman kokoonpanon. Uusina jäseninä aloittavat Lotta Iso-Tuisku ja Antti Hyppönen. Toivottavasti pandemiatilanne helpottaa sen verran, että päästään jälleen myös kokoustamaan ihan livenä. Ryhmäytyminen on alkuvaiheessa tärkeää, kun ryhmässä on uusia jäseniä.

Lue myös muut atria tuottajat 1/2022 -lehden jutut täältä