Osuuskuntien jäsenyyden merkitys

”Nyt jos koskaan jäsenten etujen turvaaminen on ykkösasia”

15.12.2021 14:43

Vesa Isoaho tuntee osuuskunnan hyödyt tilatasolla. Luottamustoimensa kautta hän tuntee myös tuottajakentän näkemykset sekä taustatyön, jota osuuskunta toimialalla tekee.

Vesa Isoaho on ollut Itikka Osuuskunnan jäsen melkein koko isännyytensä, noin 30 vuoden ajan.

Tällä hetkellä Vesa on myös Itikan hallintoneuvoston jäsen. Vesa pitää tehtävää hallintoneuvostossa tärkeänä, mielenkiintoisena ja haastavana. Hallinnossa on mukana ammattitaitoisia ihmisiä ja keskustelut tuovat perspektiiviä ja tietoa eri tuotantosuunnista. Hallintoneuvostossa Vesa kokee edustavansa aina kaikkia tuottajia.

– Vaikka olen sianlihan tuottaja, hallintoneuvostossa tehdään työtä kaikkien etua ajatellen. Toki on tärkeää tuoda joka tuotantosuunnan näkemykset mukaan keskusteluun, ja siitä meidän tuottajien on syytä pitää huolta. Esimerkiksi tällä hetkellä edustajiston 45 jäsenestä vain kolme on sikatilallista, Vesa Isoaho kertoo.

Vesan puhelin soi usein ja välillä keskusteluissa muiden tuottajien kanssa vierähtää useampi tunti päivästä. Hänestä on tärkeää, että tuottajat ovat aktiivisesti yhteydessä oman alueensa luottamushenkilöihin.

– Sitä kautta me saamme tuottajien näkemyksiä hallitukselle sekä A-Tuottajien ja Atrian henkilöstölle. Tällä hetkellä tilanne on haastava. En muista, että koskaan olisi oltu vastaavassa. Nyt, jos koskaan jäsenten etujen turvaaminen ja näkemysten eteenpäin vieminen on ykkösasia, Vesa sanoo.

SUORAA EUROMÄÄRÄISTÄ HYÖTYÄ

Vesa tuntee hyvin osuuskunnan hyödyt tuottajille. Niitä ovat muun muassa hyvä pääoman korko, pääomanpalautus ja osuuspääoman verotusarvo. Myös osuuskunnan tarjoamaa edullista eläinluototusta hän pitää hyvänä etuna.

– Ensinnäkin jäsenosuuksille maksetaan todella hyvää pääoman korkoa. Toinen näkyvä on ylijäämän palautus, joka maksetaan kaikille tuottajille samassa suhteessa liikevaihdon mukaisesti. Lisäksi tiloilla, joilla on henkilöperusteinen verotus, osuuspääoman verotusarvo on hyvä. Se lasketaan nettovarallisuudeksi ja mahdollistaa tulon jakamisen tarvittaessa pääomatuloksi. Osakeyhtiöillä etu ei ole niin suuri, Vesa kertoo.

Vesa nostaa esille myös osuuskuntien työtä, joka ei aina näy niin selkeästi tuottajakentälle.

– Osuuskunta esimerkiksi omistaa A-Rehua ja sen tehtaat, ja on ollut siten luomassa ketjulle omaa rehustusta. Se on sitä tekemistä, jota tehdään alkutuotannon toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi, hän kuvaa.

PÄÄTÖSVALTAA PITÄÄ KÄYTTÄÄ

Puhuttaessa tuottajien vaikutusmahdollisuuksista Atrian kehitykseen Vesa painottaa aktiivisuutta.

– Meillä on mahdollisuus vaikuttaa, mutta päätösvaltaa pitää myös käyttää. On tärkeää, että löydämme osaavia ihmisiä ehdokkaiksi ja äänestämme aktiivisesti. Toki monilla tilanne on se, ettei aika riitä, vaikka kiinnostusta olisi, Vesa myöntää.

Osuuskunnan tulevaisuuden kehityssuunnassa Vesa pitää hyvänä sitä, että tulonmuodostusta turvataan muualtakin kuin emoyhtiön tuloista.

– Esimerkiksi osallistuminen Atrian tuulipuistoon on suunta, jolla on kauaskantoisempia tavoitteita ja johon liittyy erilaista yhteistyötä. Osuuskunnan kehittymisen paikkoja voisi olla omistajaohjauksen tarkempi määrittely, hän miettii.

 

Nimi: Vesa Isoaho, Jalasjärvi
Tila: Latva-Aho Oy, lihasikalat Jalasjärvellä ja Kauhajoella

 

Teksti:
Suvi Rinta-Kiikka, Viestintätoimisto Selander & Co

Lue myös muut atria tuottajat 4/2021 -lehden jutut täältä