Lisävesi porsituksessa parantaa imetyskykyä

08.06.2020 13:28

Emakon imetyskyvyltä vaaditaan yhä enemmän. Riittävä veden saanti on ensimmäinen perustekijä, jonka pitää olla kunnossa. 

Emakoiden tuottavuus on viime vuosina noussut huimasti, erityisesti pahnuekoko on kasvanut paljon. Samalla kun pahnueet ovat isompia, syntymäpaino hieman laskee. Emakon imetyskyvyltä siis vaaditaan yhä enemmän.  

Valitettavasti emakoiden imetyskyky ei ole aina kehittynyt riittävästi syntyvien määrään verrattuna. Siitä seuraa, että syntyvien lisääntyessä ammojen määrä kasvaa lähes samassa suhteessa. Yhä useammalla tilalla ammoja tarvitsee laskennallisesti 20–25 prosenttia porsaista. 

Emakoilla riittävä veden saanti on yksi iso vaikuttaja maidontuotantoon ja emakon syöntikykyyn. Veden määrä vaikuttaa monella tapaa, myös liemiruokintatiloilla, sillä liemirehun vesimäärä ei riitä emakon kokonaisveden tarpeeseen.  

Emakon uloste saattaa olla porsituskarsinaan siirrettäessä liian kovaa ja pallomaista. Toisinaan näkyy myös ”utarepöhöä” eli nesteen kertymistä takautareeseen. Molemmat aiheuttavat ongelmia imetyksen käynnistymiseen. 

Näihin vaivoihin ei auta yksistään edes kuidun lisääminen, mitä viime vuodet onkin tehty. Kuitumäärällä, oikeilla resepteillä ja ruokintamäärillä on iso vaikutus emakon toimivuuteen. Kuitenkin riittävä veden saanti on yksi tärkeä perustekijä, joka pitää olla ensin kunnossa. Olen nähnyt muutaman kerran, että rehustusta muuttamatta oireet poistuivat, kun veden saantimäärä tarkistettiin. Tästä syystä emakoiden veden saantiin tulee kiinnittää huomiota. 

Aloitus ennen porsitusta 

Tarkasta aika-ajoin nippojen veden tuotto. Porsituksessa emakoiden purunipoista pitäisi tulla noin neljä litraa minuutissa. Mahdollista on myös, että veden tuotto vaihtelee sen mukaan, ottaako esimerkiksi liemikone vettä samaan aikaan. Näin ei kuitenkaan saisi olla.  

Tarkista myös, että nipan sijoitus on emakon juontia ajatellen optimaalinen. Nipan tulisi olla sellaisella korkeudella, että emakko saa juotua selkälinja suorassa. Usein nipat ovat liian alhaalla, jolloin emakon veden saanti vaikeutuu.  

Myös ennen porsitukseen siirtoa veden saanti on tärkeää. Jos emakot juovat vajaasti ennen siirtoa, ne reagoivat muutokseen voimakkaammin, kun samalla rehu ja paikka muuttuvat sekä liike vähenee. 

Vettä voidaan antaa lisää myös käsin. Tämä on yksi työvaihe lisää, mutta jos se vähentää porsaiden siirtelytarvetta, tuliko työtä kovinkaan paljoa lisää? Entä porsaslaatu, paraneeko samalla?  

Jotta lisäveden annosta olisi hyötyä, emakoiden tulee saada sitä vähintään noin kolme päivää ennen porsimista ja viikko porsimisen yli. Toisestakin viikosta on hyötyä, mutta uskon, että vähemmän kuin ensimmäisestä.  

Lisäveden annon tulee kohdistua helpottamaan porsimahetkeä sekä alkuimetyksen maito- ja syöntimäärän nousua. Lisäveden tarve riippuu emakon syönti- ja imetysmäärästä. Ennen porsimista noin viisi litraa kahdesti päivässä riittänee. Kun maito- ja syöntimäärä lisääntyy, tulisi lisävesimääränkin lisääntyä, aina kymmeneen litraan asti kahdesti päivässä.

 

Emakon veden tarve porsaita varten

Imetysaika: 28 päivää
Vieroitettuja/pahnue: 14

 

Porsas 

Pahnue 

Syntymäpaino, kg 

1,35 

19 

Vieroituspaino, kg 

7,50 

105 

Painon lisäys imetysaikana, kg 

6,15 

86 

Emakon maitoa / kasvukilo:  4,1 litraa

 

 

 

 

 

 

Porsas 

Pahnue 

Maitoa imetysaikana yhteensä, litraa 

25,2 

353 

Tarvitaan vettä / litra maitoa: 2,5 litraa

 

 

 

 

 

 

Päivässä 

Imetys-aikana 

Vedentarve maidontuotantoon, litraa 

31,5 

883 

Emakon oma ylläpitovesitarve, litraa 

12,0 

 

Imettävän kokonaisvedentarve, litraa 

43,5 

 

 

 

 

Emakko saa vettä liemirehusta / vrk 

20,0 

 

 

 

 

Emakon juotava lisävettä, litraa 

23,5 

  

 

Övermark Marko

Tuotannon kehitys

Övermark Marko

040 579 0110

Asiakkuuspäällikkö