Lisää hyvinvointia, vähemmän päästöjä

11.03.2024 08:36

 pirtea-porsas-20240312.jpg

Kolme osakasta ja yksi merkittävä missio: edistää vastuullisuutta tilalla kaikin mahdollisin, taloudellisesti kannattavin keinoin. Niistä on Vehmaalla sijaitseva Pirteä Porsas Oy tehty.  

Avainsana Pirteän Porsaan toiminnassa on vastuullisuus, joka emakkosikalan tapauksessa tarkoittaa hyvinvoivia eläimiä ja ihmisiä sekä mahdollisimman pientä kuormitusta ympäristölle.  

– Niillä toimilla, joita tilalla tällä hetkellä toteutetaan, ilmastopäästöt saadaan tuotua todella alhaisiin lukemiin, toteaa Jyrki Heilä, yksi Pirteän Porsaan kolmesta yrittäjästä.  

Hän sekä Jari Kaskinen ja Matti Isolauri ovat olleet mukana toiminnassa tilan perustamisvuodesta 1996 lähtien, jolloin lähekkäin asuvien tilallisten voimat yhdistyivät ja Pirteä Porsas sai alkunsa. Tänä päivänä 12 työntekijää vastaa tilan 1600 emakon kasvusta ja hyvinvoinnista.  

Tilan erityisyys liittyy samalta tontilta löytyvään biokaasulaitokseen, jota Jari, Jyrki ja Matti pyörittävät Biopir Oy:n nimellä. Biokaasulaitoksessa emakkosikalan lannat muuttuvat sähköksi ja lämmöksi tilan käyttöön, ja laitoksen ansiosta polttoöljy on pystytty korvaamaan uusiutuvalla energialla. Eivätkä biokaasulaitoksen positiiviset ympäristövaikutukset ulotu ainoastaan uusiutuvan energian hyödyntämiseen: 

– Kun lanta menee välittömästi käsittelyyn, sen varastoinnista syntyvät ilmastopäästöt vähenevät, Jyrki selittää.  

Biokaasulaitoksen päivittäiset tehtävät ovat pääasiassa Jarin vastuulla. Hälytysten seurantaa ja kuittaamista, toiminnan tarkkailua sekä huoltotoimenpiteitä – vaikka laitos on pitkälti automatisoitu, se vaatii säännöllistä seurantaa.  

Ravinteet hyötykäyttöön 

Tila sijaitsee Saaristomeren valuma-alueella, ja niinpä fosforia, jota erityisesti lannasta eriytetty kiintoaines sisältää, kuljetetaan tilalta valuma-alueen ulkopuolelle. Kotieläinten lannasta fosforia löytyy suhteellisen paljon.  

– Näin pystymme siirtämään 60–70 prosenttia fosforista sellaisille alueille, missä sitä tarvitaan. Olemme kaikki olleet biokaasutoiminnassa mukana jo pitkään, ja sitä kautta ajatus ravinteiden kierrätyksestä on kulkenut mukana, Jyrki selittää.  

Monet tilan työvaiheet on mietitty vastuullisuuden kannalta aivan loppuun asti. Koska tila sijaitsee Jyrkin sanoin ”kylän perukoilla”, lietettä kuljetettiin aiemmin siirtovaunuilla, mutta nykypäivänä se kulkee neljä kilometriä pitkää, maanalaista putkilinjaa pitkin.  

– Noin kilometrin välein maan pinnalle nousee putki, jonka avulla pystymme levittämään lietteestä jäävän nesteosan pelloille, Jyrki toteaa.  

Kun liete siirtyy paikasta toiseen putkea, eikä tietä pitkin, polttoainepäästöjä on pystytty pienentämään merkittävästi.  

Vapaaporsitus osa vastuullisuutta 

Toinen tärkeä teema Pirteän Porsaan yrittäjille ympäristöasioiden ja päästöjen vähentämisen ohella on eläinten ja ihmisten hyvinvointi. Kaikki tilan emakot ovat porsineet vapaaporsituksessa vuoden 2020 alusta lähtien, ja tilalla toimii showroom, jossa ulkopuoliset pääsevät tutustumaan vapaaporsituksen käytäntöihin.  

– Eläimillä on enemmän elintilaa vapaaporsituksen ansiosta, ja ne pääsevät liikkumaan vapaammin. Emakoiden ruokahalu on kasvanut, ja niiden fysiikka pysyy aiempaa paremmassa kunnossa, Jari Kaskinen, toinen tilan osakkaista selittää.  

Kun tilalla toteutettiin vapaaporsituksen vaatimia uudistuksia, laajenivat samalla myös työntekijöiden taukotilat. Tilan yrittäjät ajattelevat, että työntekijöihin panostaminen näkyy lopulta myös eläinten hyvinvoinnissa.  

– Väljistä taukotiloista löytyy jopa saunomismahdollisuus, ja kesäkuumalla tila on puolestaan jäähdytetty. Panostamme laadukkaisiin työvaatteisiin ja suojaimiin ja haluamme myös tukea työntekijöiden harrastuksia. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kuntosalikortin tarjoamista, Jari toteaa.  

Juuret tutkimushankkeessa 

Pirteän Porsaan esimerkillinen toiminta ei ole jäänyt vaille huomiota, vaan tila on palkittu vastuullisista teoistaan Liha-akatemiassa. Mutta mistä kipinä vastuullisuuden kehittämiseen on saanut alkunsa? 

– Olimme mukana Agrisymbioosi-tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena oli hiilineutraalin sianlihantuotannon edistäminen. Hanke auttoi ymmärtämään, millä toimilla voisimme eniten vaikuttaa omalta osaltamme, Jyrki kuvailee.  

Pirteän Porsaan ideologia onkin toteuttaa tuotanto ympäristön ehdoilla:  

– Kaikki sellaiset toimenpiteet, jotka vähentävät ympäristön kuormitusta on tehtävä, jos ne ovat taloudellisesti kannattavia, Jyrki tiivistää.

Kirjoittaja

Tiia Jyrkkä
Kind Company