Koskenkorvalla investoidaan

13.06.2023 11:23

A-Rehun Koskenkorvan tehtaalla investoidaan tänä vuonna sekä kuivarehujen tuotantoon että Anoran sivutuotteiden prosessointiin. Tarkoituksena on mahdollistaa uusien tuotteiden valmistus ja parantaa prosessien energiatehokkuutta. 

Pitkään valmistelussa ollut, uuden ohrarehukuivurin rakentaminen pääsee liikkeelle tulevan kesän aikana. Uusi kuivuri tullaan rakentamaan nykyisen kuivurin rinnalle, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2024 aikana. Ohrakuidun kuivauksen energiatehokkuus tulee parantumaan huimasti uuden tekniikan myötä. Prosessin käyttämästä höyryenergiasta jopa 80 % pystytään jatkossa ottamaan talteen ja käyttämään uudelleen. Energian hintojen vaihdellessa voimakkaasti on investoinnilla myös iso vaikutus tuotannon kustannustehokkuuteen. 

Sikarehuille uusi valmistuslinja 

Myös rehuseosten valmistukseen saatiin uutta tekniikkaa tänä keväänä, kun Koskenkorvan siipikarjarehutehtaan yhteyteen asennettu sikarehulinja on saatu käyttöön. Uusi linja mahdollistaa entistä laajemman raaka-ainepohjan käyttämisen sikarehutuotteistossa. Se luo myös uusia mahdollisuuksia sika- ja siipikarjarehujen soijattomien vaihtoehtojen yhteiseen kehittämiseen. Linjamuutosten myötä myös nautarehujen valmistukseen saadaan lisää kapasiteettia ja uusia raaka-ainevaihtoehtoja, mikä mahdollistaa markkinoiden kysyntään vastaamisen. 

Luomukivennäisiä tarjolle 

Luomutuotantoon tarkoitettujen kivennäisten valmistukseen tuli aikaisempaa tiukemmat ohjeet viime vuoden lopulla. A-Rehulla on talven ja kevään aikana tehty valmisteluja, jotka mahdollistavat jatkossa myös luomuraaka-aineilla täydennettyjen kivennäisrehujen valmistuksen.  

A-Rehu on koko sen toiminta-ajan investoinut vuosittain uuteen kapasiteettiin ja teknologiaan. Tämän vuoden aikana meneillään olevilla hankkeilla pyrimme edelleen parantamaan kykyämme vastata kotieläintilojen rehustuksen tarpeisiin, jotta voimme palvella asiakkaitamme pitkälle tulevaisuuteen.

Uusi ohrarehukuivuri on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2024 aikana.” 

Kirjoittaja

Ala-Fossi Ilkka

Hankintajohtaja

Ala-Fossi Ilkka

0400 615 885

lue lisää a-rehusta