”Korkea kotimaisuusaste kertoo arvostuksesta”

14.06.2022 14:36

atriatuottajat_kari_luoto.jpg

Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan suomalaisen ruuantuotannon arvostus on vahvistunut entisestään viime vuosien aikana. Omassa työssään Kari Luoto kokee kehittävänsä imagoa parhaiten edistämällä yhteistyötä elintarvikeketjun toimijoiden välillä.

Päivittäistavarakauppa ry edustaa alan vähittäiskaupan ja tukkukaupan yrityksiä sekä huolehtii muun muassa monista edunvalvontaan, tuoteturvallisuuteen ja tilastointiin liittyvistä toimista alalla. Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto uskoo, että kotimaisen ruuan ja ruuantuotannon arvostus suomalaisten kuluttajien keskuudessa on erittäin korkea. Arvostus ilmenee Luodon mukaan päivittäistavarakaupoissa erityisesti valikoiman kotimaisuusasteessa.

– Suomalainen kuluttaja arvostaa erittäin paljon kotimaista ruokaa.

Luoto arvioi myös haastavan maailmantilanteen vaikuttaneen suomalaisen ruuan imagoon.

– Pandemia nosti entisestään kotimaisen ruuantuotannon arvostusta, hän toteaa.  

Ukrainan sodan vaikutusta on Luodon mukaan vielä toistaiseksi haastavaa arvioida, mutta hän uskoo sen jossain määrin lisäävän kotimaisen tuotannon merkitystä.

­– Yleisesti kriisitilanteissa omavaraisuus nousee suureen arvoon, Luoto tiivistää.

YHTEISTYÖLLÄ VIESTI VÄLITTYY KULUTTAJILLE

Suomalaisen ruuantuotannon arvostuksen kannalta Luoto pitää erityisen tärkeänä yhteistyötä elintarvikeketjun eri toimijoiden välillä.

– Keskeistä on se, että viesti välittyy eteenpäin ketjussa. Yhteistyön avulla voidaan pohtia, mitä halutaan kehittää ja miten kuluttajille tarjotaan jatkossa entistä parempia tuotteita ja tuotevalikoimaa, Luoto korostaa.

Hän painottaa, että vahvat kumppanuudet kotimaisiin elintarvikeyrityksiin ovat kauppojen valttina arvostuksen kehittämisessä.

– Mikäli tavoitteet ruuantuotannon imagoon liittyen ovat yhtäläiset koko ketjussa, viesti välittyy todennäköisemmin myös kuluttajille, Luoto toteaa.

KILPAILUKYKY AVAINASEMASSA

 – Kotimaisessa elintarvikeketjussa jokaisen toimijan täytyy pitää huolta omasta kilpailukyvystään, Luoto korostaa.

Hänen mukaansa tällä varmistetaan, että päivittäistavarakauppojen valikoima säilyy mahdollisimman kotimaisena myös tulevaisuudessa. Luoto nostaa esiin myös kansainvälisen kilpailukyvyn merkityksen:

– Suomi on osa EU:ta. Markkinat ovat näin ollen Suomea laajemmat, mikä täytyy ottaa huomioon.

Luoto viittaa kilpailukyvyllä niin kustannuksiin kuin laatuun liittyvään kilpailuun alalla.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi tuoteturvallisuus voi tuntua Suomessa itsestäänselvyydeltä, mutta tilanne ei ole sama kaikkialla.

– Suomalainen ruoka on tutkitusti hyvin laadukasta ja turvallista, Luoto tiivistää. 

Myös mainonnassa painotetaan nykypäivänä hinnan ohella muitakin teemoja. Luodon mukaan viime vuosina tarjouksiin ja hintaan painottuva mainonta on vähentynyt. Sen sijaan laatuun, vastuullisuuteen ja arvoihin liittyvät teemat ovat nostaneet merkitystään kuluttajien keskuudessa.

– Kaupat voivat mainonnan avulla tuoda esille suomalaisten tuotteiden vahvuuksia.

 

”Nykypäivänä tehdään paljon toimia kotimaisen ruuan hyväksi.”

 

KAUPAN KOLME FAKTAA:

  1. Ruokakauppojen valikoimasta noin 80 prosenttia on kotimaista, mikä on kansainvälisesti merkittävä saavutus. Monet myynnissä olevat ulkomaiset tuotteet ovat vihanneksia tai hedelmiä, joita ei kasvateta Suomessa.
  2. Kotimaan sisällä trendeihin voidaan reagoida nopeasti. Valikoima seurailee suomalaisten kuluttajien toiveita ja mieltymyksiä. Viime vuosina muun muassa siipikarjan suosio on lisääntynyt ja vaihtoehtoisten ruokavalioiden kirjo on yhä suurempi.
  3. Tuotantoketju toimii myös kriisitilanteissa. Korkea kotimaisuusaste ja vahvat kumppanuudet kotimaisten toimijoiden välillä takaavat, että tuotteet päätyvät kauppojen hyllyihin myös haastavina aikoina.

Lue myös muut teemajutut Atria Tuottajat 2/2022 -lehdestä alkaen sivulta 19