Kohti täydellistä tuotantoa

20.04.2022 14:34

Tauno Perala.jpg

Atrian pitkän tuotantoketjun onnistumiset näkyvät konkreettisimmillaan tehtaalla. Laadun ja tuottavuuden jatkuva parantaminen vaatii teolliselta prosessilta ennen kaikkea raaka-aineen ja kaiken saatavilla olevan tiedon tehokasta hyödyntämistä.

Kaikki, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun eläinkuljetus on saapunut Atrian tehdasalueelle, aina navetasta teurastamon, leikkaamon ja jalostuksen kautta logistisiin toimintoihin, kuuluu tuotantoketjun teolliseen prosessiin.

– Pitkä ja kaikilta osin omassa hallinnassa oleva tuotantoketju avaa meille ison mahdollisuuden saada koko arvoketjusta kilpailukykyisemmän, sanoo Atria Suomen tuotantojohtaja, Tauno Perälä.

SAANNOT YLÖS, HÄVIKKI ALAS

Tehtaalla päähuomio on jo monen vuoden ajan ollut saannoissa eli raaka-aineiden arvon säilyttämisessä läpi prosessin sekä hävikin hallinnassa.

– Käytännössä se tarkoittaa, että liha saadaan käsiteltyä, leikattua, jalostettua ja pakattua niin, ettei hävikkiä tule missään vaiheessa. Sisäfilee ei saisi päätyä makkaralajitelmaan, Perälä selventää.

Ketjun tuottavuuden ja laadun jatkuvaan parantamiseen pyritään tehtaalla paitsi toimintaa tehostamalla (mm. automaatiota lisäämällä), myös tiedolla johtamista vahvistamalla. Mitä enemmän tietoa prosesseista, hävikistä ja poikkeamista saadaan, sitä paremmin tuottavuuteen vaikuttaviin syihin päästään käsiksi.

– Meillä on esimerkiksi jo vuoden ollut alkutuotannon, teurastamon, leikkaamon ja laatupuolen asiantuntijoista koostuva työryhmä, jossa on haettu sikaketjun kehitykselle suuntaa. Tosiasia on, että paremman painonhallinnan, lihakkuuden ja terveyden kautta osapoistot vähenisivät ja voisimme olla ketjuna vielä aika paljon tuottavampia. Eivätkä hyödyt tulisi pelkästään teurastamolle ja leikkaamoon, vaan myös tuottajalle, Perälä kertoo.

TASALAATUISUUS KANNATTAA

Koska eläinten lihakkuudella, painonhallinnalla ja terveydellä on suora yhteys ketjun kannattavuuteen, syitä vaihteluun haetaan muun muassa ruokintakokein ja genetiikkatestein. Parhaillaan tehtaalla kehitetään uusia malleja siihen, kuinka myyntieriä tarkkaillaan ja tuottajaa kontaktoidaan erän onnistumisesta. Tasalaatuisuus on tärkeää.

–Teurastamolle poikkeava eläin tarkoittaa aina erikoisprosessia, jolloin emme pysty hyödyntämään normaalia automatiikkaa. Ja jos fileen koko ei täytä asiakkaan vaatimuksia, liha ei päädy kannattavimpaan myyntikanavaan, Perälä havainnollistaa.

Onneksi ketjun eri osissa tapahtuu samanaikaista kehitystä, ja uusien syy-seuraussuhteiden löytämiseen on saatavilla paljon tietoa.

– Alkutuotannossa omaa toimintaa on kehitetty huomattavasti ja dataa on saatavissa paljon. Teollisissa toiminnoissa on pyritty samaan kehitykseen tuottavuuden, laadun ja työturvallisuuden osalta. Nyt on aika viedä kehitys seuraavalle tasolle miettimällä, miten yhdistää tiedot koko ketjun höydyksi, Perälä kiteyttää.

 

”Liha saadaan käsiteltyä, leikattua, jalostettua ja pakattua niin, ettei hävikkiä tule missään vaiheessa.”

 

TEOLLINEN PROSESSI:

  • Atrian tuotantopaikkakunnilla työskentelee yli 2 000 ammattilaista teurastuksen, leikkuun, jalostuksen logistiikan sekä teknisten toimintojen parissa.
  • Tehtaalla on Euroopan modernein ja tehokkain sikaleikkaamo (noin 15 000 sikaa viikossa). Parhaillaan rakenteilla on Atrian suurin investointihanke kautta aikojen, uusi siipikarjatehdas.
  • Vuonna 2021 Atrialla käsiteltiin lihaa yhteensä 177,1 milj. kg, josta siipikarjan lihaa 67,3 milj. kg, naudanlihaa 41,1 milj. kg ja sianlihaa 68,7 milj. kg.

Lue myös muut teemajutut Atria Tuottajat 1/2022 -lehdestä alkaen sivulta 19