Atrian porsastuotanto kansainvälisessä vertailussa

Kun Atria Sika -ketjun keskimääräiset lukemat sijoitetaan kansainväliseen vertailuaineistoon, Interpigiin, saadaan hyvä käsitys tuotannon kilpailukyvystä eri osa-alueilla. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että tuottavuus on erinomaisella tasolla ja ruokintakustannus kilpailukykyinen.

Porsastuotannon tuottavuutta tarkasteltaessa kukaan ei ylläty siitä, että Tanska menee omia menojaan. Espanja, josta on noussut Euroopan vientimahti, pystyy taas tuottamaan porsaan erittäin edullisesti pärjäämällä jokaisessa kuluerässä.

Atria Sika -ketjussa porsastuotannon ruokintakustannus on kilpailukykyinen muihin verrattuna. Toisaalta edullisempien sivuvirtojen hyödyntäminen saattaa näkyä hieman korkeampana työ-ja investointikustannuksena. Muihin muuttuviin kustannuksiin kuuluvat mm. uudistaminen, eläinlääkärikäynnit ja lääkkeet sekä energiakustannukset ja muut sekalaiset kustannukset. Korkeimpina Atrian aineistosta nousevat energia ja muut sekalaiset kustannukset.

Työkustannus emakkoa kohden on kohtuullisella tasolla, mutta työhön käytetty aika/emakko on hieman verrokkimaita korkeampi. Keskimääräisenä palkkakustannuksena on käytetty 19 euron tuntipalkkaa (sis. sivukulut). Monelta osin lainsäädäntö aiheuttaa meille ylimääräistä työtä, mutta esimerkiksi Hollannissa, joka on erittäin korkean työvoimakustannuksen maa, käytetään työaikaa keskimäärin 8,4 tuntia/emakko.

Rahoituskustannukset (investointikustannus ja korkokustannus) on Suomen osalta arvioitu uudisrakentamiskustannuksen mukaan. Vaikka Suomessa rakennetaan varmasti paljon keskimääräistä laadukkaammin, rakennusten käyttöiäksi arvioidaan 25 vuotta, kun esimerkiksi Hollannissa rakennuksen käyttöikä lasketaan 30 vuodelle. Tämä ehkä vääristää vertailua. 

Lukemat eivät ole absoluuttinen fakta, mutta kuitenkin suuntaa antava kokonaiskuva. Vertailkaa vaikkapa omia lukujanne ja katsokaa, millä tasolla olette. Oletteko kustannuksissa yläpuolella vai alapuolella?

 

Euroa/porsas

Tanska​

Ruotsi​

Suomi​

Hollanti​

Saksa​

Espanja​

Rehu

23,6 €

29,0 €

22,7 €

22,9 €

24,3 €

19,2 €

Muut muuttuvat kustannukset

11,9 €

10,0 €

17,2 €

15,7 €

17,5 €

13,5 €

Työkustannus

8,0 €

10,6 €

7,7 €

7,5 €

8,1 €

5,1 €

Rahoituskustannus

8,4 €

14,9 €

12,6 €

6,6 €

11,6 €

5,0 €

Yhteensä

51,9 €

64,5 €

60,2 €

52,6 €

61,5 €

42,7 €

Kustannusrakenne
 
imageaz5s.png
 
Immonen Niina

Tuotannon kehitys

Immonen Niina

040 482 5895

Kehityspäällikkö