A-Rehun Varkauden tehtaalla investoidaan tuotantoprosessiin

A-Rehu Oy teki alkusyksystä päätöksen investoida Varkauden tehtaan tuotantoprosessiin laadun parantamiseksi yli 300 000 eurolla.

Nykyaikaiset ruokintamenetelmät asettavat rehujen tekniselle laadulle korkeat vaatimukset ja tällä investoinnilla haluamme osaltamme kehittää prosessia entistäkin paremmaksi, jotta pystymme täyttämään asiakkaiden odotukset myös tulevaisuudessa, kertoo A-Rehun rehuliiketoiminnan johtaja Ilkka Ala-Fossi.

Viime vuosina Varkaudessa on investoitu mm. kauran kuorintalinjan rakentamiseen ja juomarehujen valmistuslinjaan. Myös annostelun tehokkuutta on parannettu ja lastaussiilojen kapasiteettia lisätty.

Varkauden tuotantomäärät ovat kasvaneet noin 20 % viimeisten vuosien aikana. Volyymin kasvun myötä viljan tarve on myös kasvanut. Kauran kuorintalinja on mahdollistanut erityisesti kauran käytön merkittävän lisäämisen.

- Me haluamme panostaa yhteistyöhön lähialueen viljelijöiden kanssa.  A-Rehun osalta Varkaudessa näkymät ovat valoisat tehtaan hyvän sijainnin ja tehtaan toiminta-alueen nautakarjatalouden vahvan roolin vuoksi. Kasvu tuo mahdollisuuksia myös alueen viljatiloille, kertoo A-Rehun toimitusjohtaja Reijo Flink.

 

Lisätietoja

Ilkka Ala-Fossi, rehuliiketoiminnan johtaja, A-Rehu Oy, 0400 615 885

A-Rehu on suomalaisten tuottajien omistama rehuyhtiö, joka valmistaa, myy ja markkinoi rehuja nauta-, sika- ja broileritiloille. A-Rehun toiminnassa on aina ollut keskeistä tilojen onnistuminen ja tuotantotulokset. A-Rehu on osa Atria-konsernia.