Skip Navigation LinksStartsida » Företagsinfo » Aktuellt » Sanda vid halka

Sanda för slakt- och förmedlingsbilen Den här årstiden är det viktigt att det är sandat vid gårdarna när tunga fordon anländer. I allmänhet och vid djurtransporter i synnerhet. Bra underhåll ökar säkerheten och gör att tidtabellerna kan hållas. Det gynnar alla.

Det handlar om säkerhet – för chaufförerna, för djuren och för fordonen – det att vägen ända fram till lastbryggan är tillgänglig. Att chauffören tryggt kan ta sig fram till lastbryggan, att chauffören tryggt kan stiga ner ur bilen dagar då det är svår halka.

Sanda även gårdsvägen, inte enbart området kring lastbryggan. Det handlar också om tid och därför har det betydelse att det är sandat när fordonen anländer till gården, inte att sandningen påbörjas då. Tidsförskjutningar påverkar chaufförernas bestämda körtider/vilotider.

Tio minuter försening per gård gör mycket mot slutet av dagen för chaufförerna, som hela tiden jobbar mot tidtabeller.

Kenneth Dalkarl i Vörå har integrerad svinproduktion med suggor och slaktsvin.

-Vi talar om transport av levande djur, chaufförernas säkerhet och tidtabeller. Att sanda och underhålla vägen vid svinhuset är mitt sätt att visa respekt för chaufförernas arbete.

 

Svinproducent Kenneth Dalkarl i Vörå strävar till bästa framkomlighet till svinfarmen, oavsett väderlek.