Skip Navigation LinksStartsida » Företagsinfo » Aktuellt » Ök ordnade kurs för förtroendevalda

Ök ordnade kurs för förtroendevalda ÖK ordnar skolning för förtroendevalda vid två tillfällen i vår. Den första dagen var 17.1 och den andra blir 15.3. Kursen behandlar andelslagets struktur och förvaltningens roller, god förvaltningssed och ledning.


Kari Huhtala och Jukka Suvitie från Pellervoinstitutet var föreläsare under den första kursdagen.

En mycket intressant första dag där viktiga frågor om ÖK, medlemsvård, framtiden, utmaningar och konkurrensfördelar lyftes fram. Diskussionen var livlig, både i grupparbeten och vid presentationen av dessa. Infallsvinklar som hur öka medlemmarnas engagemang, ett andelslags fördelar, framgångsfaktorer, hur sköta information och hur serva medlemmar togs upp i gruppen.

 

Mjölkproducenterna Helena Broända och Tea Hagman är nya förtroendevalda inom ÖK. Det tyckte att dagens information var väldigt matnyttigt och bra. Fullmäktiges ordförande Johan Backlund ser klar fördel med att ordna skolningar som den här. Det är ett sätt att jobba för att höja statusen för hela bolaget och att förstå andelslagsprincipen.

 


ÖK hörsammade förslag som upp under dagen. Arbetet fortsätter. Det går bra att anmäla sig till den andra kursen även fast man inte var med vid den första dagen. Mera diskussioner då och ett utförligare sammandrag av dagarna i nästa Klövar & Timotej.