Stipendihaku 2024

Atrian omistajaosuuskunnat myöntävät vuosittain stipendejä korkeakouluopiskelijoiden lopputöille.
Opinnäytetyön tulee liittyä jollakin tavalla lihantuotantoon, rehustukseen tai muuhun sellaiseen, jonka voidaan katsoa edistävän kotimaista lihantuotantoa.
 
Hakemuksen liitteeksi hakijan tulee toimittaa seuraavat liitteet:
  • Valmis lopputyö
  • Tiivis video tai powerpoint–esitys, jossa tiivistetään lopputyön keskeiset havainnot informatiivisesti osuuskunnan jäsenten käyttöön.
Liitteet voidaan julkaista osuuskuntien nettisivuilla.
 
 
Hakijat jaetaan osuuskuntien kesken hakijan ilmoittaman kotipaikkakunnan mukaisesti. Ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta tulevat hakemukset toimitetaan ruotsinkieliselle tuottajaosuuskunta ÖK:lle.

Osuuskuntien hallitukset tekevät päätökset stipendien myöntämisestä. Stipendien suuruus voi vaihdella työn vaativuuden, merkityksen ja tiivistelmän informatiivisuuden perusteella. Vuoden 2024 stipendihakemukset tulee olla perillä viimeistään 31.12.2024.

Stipendit ovat suuruudeltaan enintään:
- lisensiaatintutkielma 1000 euroa
- maisterintutkielma 800 euroa
- YAMK-opinnäytetyö 800 euroa
- AMK-opinnäytetyö 600 euroa 
- kandidaatintutkielma 500 euroa 

Lisätietoja:
 
Lihakunta:
sari.heikkinen@atria.com