Lihakunta

Lihakunta

Tuottajan luotettava kumppani vuodesta 1903

Lihakunta on perustettu vuonna 1903 Kuopiossa. Lihakunnan tärkein tehtävä on hoitaa jäsenistönsä etuja ja näkökulman esilläoloa atrialaisessa yritysperheessä. Osakkuusyritystensä välityksellä osuuskunta harjoittaa muun muassa teuraskarjan hankintaa, eläinvälitystä, teurastamotoimintaa ja lihanjalostusta. Lihakunnan tärkeimpiä osakkuusyrityksiä ovat Atria Oyj, A-Tuottajat Oy ja A-Rehu Oy.
 
Atria Oyj on nykypäivänä arvostettu pörssiyhtiö, josta suurimman osan omistaa Lihakunta yhdessä Itikka osuuskunnan ja Pohjanmaan Lihan kanssa. Nämä kyseiset, koko Atrian pohjan luoneet osuuskunnat, ovat kyenneet säilyttämään omistuksessaan yli 50 % osuuden Atrian pörssissä noteerattavista osakkeista. Äänivaltaa osuuskunnilla on lähes 90 %.