Osuuspääomalla sitoudutaan omistajuuteen

Osuuskunnan jäsenten taloudellinen sitoutuminen osuuskuntaan tapahtuu osuuspääoman kautta. Jokainen Lihakunnan jäsen on velvollinen osallistumaan osuuskunnan säännöissä määritetyllä tavalla osuuspääoman kartuttamiseen. Osuuspääoma on Lihakunnan tärkein oman pääoman muoto. Jäsenen osuuspääoman määrä vaihtelee tilan A-Tuottajiin ja/tai Atriaan tapahtuvan liikevaihdon muutosten mukaan. Osuuspääoman täyteen maksaminen nostaa jäsenen nettovarallisuutta.

 

Osuuspääomalle maksettava korko

Osuuspääoman korko maksetaan vuosittain sen jälkeen kun edustajisto on käsitellyt edellisen tilikauden tilinpäätöksen ja päättänyt koron määrän tilikaudelta. Edustajisto kokoontuu yleensä huhtikuussa ja korko maksetaan touko-kesäkuun vaihteessa.

Kultakin tilikaudelta maksettava korko maksetaan sille osuuspääomalle, joka on ollut osuuskunnan tilillä tilikautta edeltävän kuukauden 15. päivänä (15. joulukuuta).

Opo korko graafi nettisivulle 2020.JPG

Osuuspääoman korosta pidätetään luonnollisilta henkilöiltä ja kuolinpesiltä ennakonpidätys, jonka osuuskunta tilittää verohallinnolle. Ennakonpidätysvelvollisuutta ei ole yhtiömuotoisilla ja maatalousyhtyminä toimivilla jäsenillä.

 

Osuuspääoman palautus

Maksettu osuuspääoma palautetaan jäsenelle, jos jäsen eroaa osuuskunnasta. Palautus maksetaan vuoden kuluttua eroamisvuoden tilikauden päättymisestä. Osuuksille ei makseta korkoa sen jälkeen, kun osuus on irtisanottu tai jäsenyys on päättynyt eli viimeinen korko osuuspääomalle maksetaan erovuodelta.

Osuuskunnan hallitus erottaa vuosittain ne jäsenet, jotka eivät ole kahden viimeisen täyden kalenterivuoden aikana toimittaneet teuras- tai välityseläimiä A-Tuottajat Oy:lle tai Atria Oyj:lle. Erotetuille jäsenille osuuspääoma palautetaan erovuoden loppuun mennessä.

Esimerkki

Jos jäsen eroaa osuuskunnasta 31.3.2021 osuuspääoma palautuu tilille 13.12.2022. Viimeinen korko pääomalle maksetaan touko-/kesäkuussa 2022.

 

Osuuksien vaikutus nettovarallisuuteen

Lihakunnan osuudet kerryttävät jäsenelle verotuksessa nettovarallisuutta. Verotuksessa maatalouden varallisuudeksi kirjataan jäsenen osuuksien lukumäärän mukainen vertailuarvo ja maksamaton osuusmaksu käsitellään maatalouden velkana, joka merkitään veroilmoitukseen nimellisarvossa.

Lihakunnan vuoden 2019 verotuspäätöksen mukaan osuuden vertailuarvo tuloverotuksessa vuodelle 2020 on 1.766,05 euroa. Tätä vertailuarvoa jäsenet käyttävät siis vuoden 2020 verotuksessa. Osuuden nimellisarvo on 330 euroa.

Vertailuarvo on osuuskunnan verotuksessa vahvistettu nettovarallisuus lisättynä maksamattomalla osuuspääomalla ja vähennettynä maksetulla osuuspääoman korolla ja tämä jaettuna tilikauden lopun osuuksien lukumäärällä.

 

Esimerkki

Jäsenellä oli 10 osuutta vuonna 2020 eli osuusmaksuvelvoite oli 3 300 euroa. Jäsen oli maksanut A-osuusmaksua 2 310 euroa.

Osuusmaksuvelvoite 10 x 330,00 = 3 300,00
Maksettu A-osuuspääoma 2 310,00
Veroilmoitukseen merkittävät varat 10 x 1 766,05 = 17 660,50
Veroilmoitukseen merkittävät velat 3 300,00 - 2 310,00 = 990,00
Osuuksien kerryttämä nettovarallisuus 17 660,50 - 990,00 = 16 670,50

Mahdollinen maksettu B-osuuspääoma ei vaikuta nettovarallisuuteen.

 

Osuuspääoman maksaminen

Osuuspääomaa eli osuusmaksua ei peritä jäseneltä automaattisesti teuras- tai välityseläintileistä vaan se täytyy maksaa itsenäisesti suoraan Lihakunnan tilille. Vajaana olevan osuuspääoman voi maksaa kokonaan tai osittain täyteen milloin tahansa. Enempää ei voi kuitenkaan maksaa kuin jäsenen velvoite kulloinkin on. Jokaisen jäsenen on maksettava vähintään yksi osuus. Osuusmaksut tulee sääntöjen mukaan maksaa täyteen 15 vuoden kuluessa jäseneksi liittymisestä.

Jäsenet voivat tarkastaa oman osuusmaksuvelvoitteensa ja maksamattoman osuusmaksun Atriatuottajat.fi -verkkosivuilta (Tuottajan työpöytä > Talous > Osuusmaksut).

 

Osuuspääoman maksutiedot:

Saaja Lihakunta
Tilinumero FI24 5600 0520 1380 36
BIC OKOYFIHH
Viestikenttään tieto Osuuspääoma / oma jäsennumeronne

Lisätietoja:

Sari Heikkinen, puh. 010 316 1229 tai sari.heikkinen[at]atria.com