Verovinkki

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (EVL) ja Maatilatalouden tuloverolain (MVL) mukaan vuosina 2020 – 2025 käyttöönotetuista uusista koneista, kalustosta ja niihin verrattavan muun irtaimen käyttöomaisuuden hankinnoista voidaan verotuksessa tehdä korotetut poistot vuosina 2020 – 2025.
Korotettu poisto voidaan tehdä esimerkiksi aurinkovoimaloista.

Katso tarkemmin Verohallinnon ohje 31.1.2023 diaarinumero VH/48/00.01.00/2020.